Соборний район. ДНЗ № 288
 


Звіти керівника

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 288»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ у 2019-2020 Н.Р.

 

     Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту від11 липня 2001р. №2628-ІІІ (зі змінами), «Про освіту» від 5 вересня 2017 року N 2145-VIII11, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178, листа Міністерства освіти і науки України про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю від 20 квітня 2005р. № 1/9-189, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

Задачі звіту:

 

1.       Забезпечити прозорість, відкритість, демократичність управління навчальним закладом.

 

2.       Стимулювати вплив громад кісті на прийняття і виконання керівником відповідних рішень в сфері управління навчальним закладом.

     Заклад дошкільної освіти знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність закладу – 115 місць, але станом на 29 травня 2020 року дитячий садок відвідує 159 дітей. Кількість груп – 6: 1 група для дітей раннього віку, 2 групи для дітей молодшого дошкільного віку, 1 група для дітей середнього дошкільного віку, 2 групи для дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, фізичного та розумового розвитку дітей.

 

     Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі електронної реєстрації в дошкільні начальні заклади на сайті Дніпровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини.

      Упродовж 2019/2020 навчального року колектив закладу працював творчо та відповідально.

 

    Орієнтуючись на Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, з метою підвищення якості освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, враховуючи ключові питання дошкільної освіти сьогодення та аналіз попередньої роботи, відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків, педагогічний колектив дошкільного закладу освіти № 288 в 2019-2020 навчальному році визначив і спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

І. Продовжувати роботу над новою обласною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», V етап -  підсумковий).

 

ІІ.  Активізувати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників, формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

 

ІІІ. Розвивати творчі здібності дошкільників через образотворчу діяльність.

 

ІV. Вдосконалювати екологічну компетентність та  основи екологічної культури дошкільників як складову розвитку особистості.

    Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Інструктивно – методичного листа МОН України від 02.07.2019 року № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 н. р.», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів й спрямовувалася на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти. Навчально-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій).

     Вирішення поставлених задач в дошкільному закладі здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками. Освітня робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку.

 

     Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

       Упродовж 2019/2020 навчального року було проведено 4 тематичних засідання педагогічної ради:

 

·        «Пріоритетні напрями роботи закладу дошкільної освіти та зміст діяльності педагогічного колективу в 2019 – 2020 н.р.» (серпень),

 

·        «Екологічне виховання дошкільників» (листопад),

 

·        «Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності» (лютий),

 

·        «Підсумки навчально – виховної роботи за 2019 – 2020 н.р. Підготовка до оздоровчого періоду та нового навчального року» (травень).

 

Також було проведено семінари:

 

·        Семінар – практикум для вихователів «Екологічне виховання дітей в сучасному дошкільному закладі» (жовтень),

 

·        Семінар-практикум для педагогів: «Економічне виховання дітей дошкільного віку» (грудень),

·        Проблемний семінар: «Зображувальна діяльність як засіб естетичного розвитку дітей» (березень),

 

·        Семінар для педагогів з елементами тренінгу: «Розвиваємо лідерський потенціал дошкільників» (квітень).

 

      Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ДНЗ, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, проводились тричі на рік.

Колективні перегляди:

·        «Екологічне виховання дошкільнят» (педагогічний фестиваль, жовтень),

 

·        «Виховання дитини-дошкільника у гармонії з природою» (листопад),

 

·        «Комплексні підсумкові заняття із запрошенням батьків дітей ДНЗ та батьків, діти яких не охоплені дошкільною освітою» (січень),

 

·        «Патріотичне виховання малюків – виховання майбутніх громадян України»» (лютий).

Протягом року проведено консультації:

·        «Організація роботи в ЗДО у світі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та листа МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (вересень),

 

·        «Довіра як основний чинник успішної адаптації дитини у дошкільному закладі», «Період раннього дитинства: «Перші кроки в дитсадку» (вересень),

 

·        «Рекомендації щодо діагностичних обстежень дітей в різних вікових групах» (вересень),

·        «Створення розвивального середовища в ДНЗ» (вересень),

 

·        «Напрямки роботи ДНЗ за Базовим компонентом-Державним стандартом-та рекомендаціями МОН України» (вересень),

 

·        «Використання методики ТРВЗ як засобу всебічного розвитку дитини» (жовтень),

 

·        «Правила дорослим: «Привчаємо до порядку» (жовтень),

 

·        «Профілактика емоційного вигорання педагогів» (листопад),

·        «Безпека дорожнього руху» (листопад),

 

·        «Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення» (грудень),

 

·        «Грамота для дошкільнят. Навчання дітей звуковому аналізу слів» (грудень),

 

·        «Безпека під час Новорічних свят» (грудень),

 

·        «Щоб не сталося лиха» (грудень),

 

·        «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів» (січень),

·        «Батьки на канікулах з дітьми» (січень),

 

·        «Зима розважає і навчає (рекомендації до зимових прогулянок з урахуванням безпеки життєдіяльності дітей)» (січень),

 

·        «Реалізація національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах ДНЗ» (січень),

 

·        «Не натаскувати, а розвивати» (до школи готуємо змалку) (січень),

 

·        «Батьківська єдність – важливий закон виховання» (січень),

 

·        «Патріотичне виховання дошкільнят та шляхи його здійснення» (лютий),

 

·        «Значення ігор у розвитку дошкільників» (лютий),

 

·        «Виховуємо любов до матері» (березень),

 

·        «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку» (вдосконалення теоретичних знань педагогів про методику проведення діагностики) (березень),

 

·        «Як розвивати музичні здібності дитини» (квітень),

 

·        «Методичні поради з основ безпеки життєдіяльності» (квітень),

 

·        «Методи та прийоми екологічного виховання» (квітень),

 

·        «Вихователі, які вміють грати – виграють» (травень),

 

·        «Основні форми фізичного виховання у літній період» (травень),

 

·        «Куточок природи у дошкільному навчальному  закладі» (травень),

 

·        «Сонце, повітря та вода - найкращі друзі» (травень),

 

·        «Попередження отруєння грибами та рослинами» (травень).

       Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі Макаревич А.В., Стеблян Т.Ю., Рябичева Л.М., Валах О.В., Теслюк С.В., керівник гуртка Якушкіна С.О.

 

       Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2019/2020 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах:

 

загальні батьківські збори:

 

·        «Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти у 2019/2020 н.р. згідно методичних рекомендацій МОН України» (вересень),

 

·                «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей до вступу до школи Звіт роботи за рік» (травень);

групові батьківські збори (вересень):

ранній вік:

·        «Тісна співпраця з сім’єю як шлях до виховання всебічно розвиненої особистості малюків»,

4-рік життя:

·        «Вплив дорослих на формування самостійності та комунікативної активності дитини»,

5-рік життя:

·        «Організація освітнього процесу в групах дітей 5-го року життя»,

6-й рік життя:

·                «Взаємодія дошкільного закладу та сім’ї у підготовці дітей до навчання в школі»;

Групові батьківські збори (травень):

ранній вік:

·               «Чого ми навчилися за рік»,

молодший, середній вік:

·                «Звіт про результати навчально-виховної роботи»,

старший дошкільний вік:

·                «Результати діагностики психічної та фізичної готовності дітей до школи».

       Також відбулося 5 засідань батьківського всеобучу «Небайдужі батьки» (жовтень: «Знай свої права дитина», листопад: «Здорова дитина - щаслива країна», грудень: «Криза розвитку - це добре чи погано?», лютий: «Праця – це творчість», березень: «Хочу все знати».

Дні відчинених дверей:

·        «Новорічний серпантин» (грудень),

 

·        «Майстер-клас «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку» (січень),

 

Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 

·        «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень),

 

·        «Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей» (грудень),

 

·        «Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації навчально-виховної роботи в ДНЗ» (лютий),

 

·        «Готовність ДНЗ до літнього оздоровчого періоду» (травень).

Педагогічний мінімум з помічниками вихователя: «Організація чергувань дітей по їдальні» (жовтень).

А також відбулися:

·        Педагогічний міст для педагогів та батьків «Виховання патріотів засобами народознавства» (жовтень).

 

·        День творчості «Від творчості педагога до творчості дитини (жовтень).

 

·        Організація виставок: «Дарунки осені» (листопад), «Сніжинка як елемент новорічного інтер’єру», «Поробки із різних матеріалів» (грудень), «Останній подих зими» (лютий), «Мама-сонечко в сім’ї, ми-промінчики її», «Вогонь-друг, вогонь-ворог».

 

·        Педагогічний ринг «Мандрівка країною ІКТ» (грудень).

·        День народознавства: «Родина моя – країна моя» (грудень).

 

·        «Тиждень екології» (січень).

 

·        «День рідної мови» (лютий).

 

·        Педагогічна зустріч у колі: «Стимулюємо моральний вибір дитини» (березень).

 

·        Педагогічний аукціон «Використання ігор ТРВЗ у роботі з дошкільниками» (березень).

 

       Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2019 році курси перепідготовки пройшли педагоги: вихователі Макаревич А.В., Рябичева Л.М., керівник гуртка Якушкіна С.О.

 

        Атестація педагогів дошкільного закладу проводилась відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54, п.1.4), «Про дошкільну освіту» (ст.30 п.6), Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 №930 із змінами, перспективного плану, на основі комплексної оцінки професійної діяльності та загальної культури педагогічних працівників.

      Ефективному проведенню атестації передувала роз’яснювальна робота з глибоким вивченням нормативних документів на нарадах при завідувачі, педагогічних годинах.

 

        У 2020 році проатестовано вихователів Макаревич А.В. (відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»), Рябичеву Л.М. (відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»), Лифенко С.С. (відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст»), керівника гуртка Якушкіну С.О. (відповідає займаній посаді та раніше встановленому 12 тарифному розряду).

       Результативно працювали протягом року вихователі старшої групи Стеблян Т.Ю., Рябичева Л.М., Валах О.В.

 

       Проте, у роботі колективу є і недоліки. Так, недостатньо уваги приділялося фізкультурно-оздоровчий роботі в усіх групах. Через те, що значна кількість дітей виховується у російськомовних родинах, залишається нерозв’язаною проблема спілкування дітей українською мовою у побуті. Слід оновлювати роботу з екологічного виховання, досконало оформивши та використовуючи екологічну стежину в повному обсязі, покращуючи співпрацю з міським екологічним центром.

        В 2019-2020 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей — комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

 

     Педагоги дошкільного навчального закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів.

       У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу з цього питання.

 

        В жовтні-листопаді 2019 року та в березні-травні 2020 року (дистанційно) згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини» та «Тижні безпеки дорожнього руху». В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності в достатньому обсязі

 

          Діти дошкільного навчального закладу і морально, і фізично, і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування.

       Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні в дошкільному навчальному закладі створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна проводить заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

 

       Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив ДНЗ намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів, удосконаленням методичної служби в справі допомоги вихователям в здійсненні поставлених завдань.

 

      В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками дошкільного закладу, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

      Діти йдуть в дитячий садок охоче, із задоволенням, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

 

     Заслуговує уваги те, що в дошкільному навчальному закладі створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

 

        Одним з пріоритетних напрямів керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Раціон харчування збалансований, згідно вимог організму дітей в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах.

 

     Сестра медична старша здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

 

        У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір. Забов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

 

        У зв’язку з впровадженням карантину та відповідно до ст.29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами, в тому числі внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 №392, з метою недопущення респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 навчальний рік закінчився дистанційно. Упродовж робочого часу, працівники, виконували обов’язки згідно своїх посадових інструкцій; забезпечували можливість зв’язку, були в онлайн-доступі; відповідали на листи і телефонні дзвінки протягом робочого часу; перевіряли електронну пошту та оперативно відповідали на листи; складали та корегували плани з навчально-виховної роботи; готували навчальні матеріали (презентації, стенди, плакати, заняття тощо); організовували та керували дистанційним навчанням з вихованцями своєї групи за допомогою Вайбер груп та надавали інформацію про щоденно виконану роботу на сайт SMART-освіта.

     Протягом навчального року було отримано благодійну допомогу від батьків, придбано: меблі в сан.узел «Зірочки», канцтовари, віночки, тканина на плаття «Господарочка» та новорічні костюми, фурнітура, штучні квіти, новорічний декор, тканина на затісни маски, халат технічний, миючі засоби, дезінфікуючий засіб «Госпісепт», «Неосептин», «Лізофарм» АХД (ультра), дозатор ліктьовий, 4 одиниці «Плану евакуації», кронштейн транспортний для вогнегасників, кошма протипожежна, будівельні матеріали, фарби кольорові, валик, пензель, силікон, ізолента, кран до труби, тримач до стартера, клей силіконовий, шурупи, елементи живлення, медичні препарати, марля, пральний порошок, чорнила Еpson, флеш – накопичувач, світильник, лампи розжарювання, 4 килимка, журнал «Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей», підписка на газету Рятувальник» та інші дрібні витрати: шланг (пилосмоктувач), коробка розподільна, ведро, окуляри захисні, «Табель відвідування дітей», бахали. Оплачувалась охорона, пожежна охорона, послуги та діагностика Інтернету, повірка водоміру, ПТЕ теплових установ і мереж, діагностика вентиляції, експертиза стану електронної і побутової техніки, підключення сайту закладу.

      Систематично підтримуються в робочому стані каналізаційна та опалювальна системи.

     Для профілактики гострих респіраторних, кишково-шлункових захворювань, грипу, отруєнь, запобігання дитячого травматизму та підвищення рівня знань дорослих з даного питання було проведено курс лекцій кандидата медичних наук завідувача кафедри дитячих хвороб Крамаренко Наталії Миколаївни.

      Одним з основних завдань, яке колектив поставив перед собою на наступний рік, є розширення участі родини у діяльності дошкільного закладу, розвиток творчих здібностей дитини, підготовка її до школи як всебічно розвиненої особистості.

 

       Систематично проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони доводяться до естетичного вигляду: обладнання ремонтується, фарбується та доповнюється, висаджені дерева, кущі та квіти, посіяно травичку, частково пофарбовано все ігрове обладнання.

 

        Батьки нам завжди допомагають, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

 

       Під постійним контролем знаходяться діти учасників АТО та діти – чорнобильці, які забезпечені безкоштовним харчуванням в дошкільному закладі та діти з багатодітних сімей, які сплачують 50% за харчування.

     Ми завжди раді бачити батьків в дитячому садочку, вирішуємо разом всі необхідні питання, активно співпрацюємо на благо наших дітей.

 

     Діяльність закладу відбувається у сформованому, збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання.

       Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу, можна зробити такий висновок: у дошкільному навчальному закладі № 288 сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

 

     Протягом року на гарячу лінію Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради звернень громадян не було.

 

Завідувач КЗО «ДНЗ № 288» ДМР                                    А.В. Бура

 

 

 

 

           

     А в минулому році батьками було вирішено допомогти дошкільному навчальному закладу зробити капітальний ремонт в туалетній кімнаті групи дітей раннього віку. Подивіться на результати цієї допомоги! Щиро дякуємо всім, хто допоміг зробити життя дітей в ДНЗ комфортніше!

 

 

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 288»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

в 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

м. Дніпропетровськ

 

     На виконання ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55, наказу відділу освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради від 17.05.2016р. №124 «Про звітування керівників навчальних закладів району» з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

     Дошкільний заклад знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 115 місць, але станом на 15 червня 2016 року дитячий садок відвідує 132 дитини. Кількість груп – 6: 1 група для дітей раннього віку, 1 група для дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи для дітей середнього дошкільного віку, 2 групи для дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

     Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації в дошкільні начальні заклади на сайті Дніпропетровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини.

   Упродовж 2015/2016 навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально. Орієнтуючись на основні Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

І. Активізувати роботу над І (підготовчим) етапом нової обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

ІІ. Продовжувати роботу з патріотичного та екологічного виховання дошкільників.

ІІІ. Вдосконалювати комунікативну функцію мовлення дитини шляхом використання різних видів діяльності дітей.

ІV. Формувати основи здорового способу життя у тісній взаємодії між дітьми, педагогами та батьками вихованців.

    Вирішення поставлених задач в дошкільному закладі здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками. Навчально-виховна робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу.

   Організація освітнього процесу в закладі в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно- методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році» й спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Навчально-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій).

   На основі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, згідно методичного листа МОН України від 20.05.2015 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році», обраної освітньої програми, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2015 – 2016 навчальному році значна увага приділялась таким змістовим напрямам:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

- комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників.

    Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

       В минулому році проведені 4 педагогічні ради:

 • «Пріоритетні напрями роботи ДНЗ щодо підвищення якості освіти , забезпечення її інноваційного розвитку» (вересень);
 • «Виховання Людини – Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості» (листопад);
 • «Комунікативно-мовленнєва діяльність на засадах дитиноцентризма» (лютий);
 • «На порозі школи: співпраця з батьками». 

     Також було проведено семінари та тренінги:

 • психолого – педагогічний семінар з проблеми соціалізації особистості «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості» (жовтень),

     семінари – практикуми:

 • для педагогів «Уроки доброти» (грудень), для батьків за участю дітей «Щоб зростали діти працьовиті» (березень),
 • для працівників «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною» (березень),
 • семінар для педагогів з елементами тренінгу «Розвиваємо здібності кожної дитини» (квітень),
 • тренінг для вихователів «Удосконалюємо дикцію та техніку мовлення».

    Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ДНЗ, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою проводились тричі на рік.

       Колективні перегляди відбулися:

Ø в жовтні: педагогічний фестиваль «Форми організації роботи з патріотичного виховання»,

Ø в листопаді «Сонечко мандрує Україною»,

Ø в січні: комплексні підсумкові заняття з пріоритетом комунікативно – мовленнєвого розвитку,

Ø  в квітні: «Використання інноваційних технологій в роботі з дітьми на заняттях та в повсякденному житті» із запрошенням батьків дітей ДНЗ та батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, «Виховання екологічної культури в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку», «Креативний розвиток дошкільнят під час проведення свят і розваг».

      Протягом року проведено консультації:

 • «Як пом’якшити процес адаптації дітей до умов ДНЗ».
 • «Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку».
 • «Напрями роботи ДНЗ за оновленим Базовим компонентом – державним стандартом».
 • «Взаємовідвідування – ефективний засіб роботи в системі наставництва».
 • «На порозі школи. Співпраця з батьками».
 • «Безпека під час Новорічних свят».
 • «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів».
 • «Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо змалку)».
 • «Сім’я – перша школа морального зростання».
 • «Дошкільнятам про світ природи».
 • «Права дитини: розуміти та дотримуватися».
 • «Як створити партнерську взаємодію з дітьми».
 • «Інформаційно – комунікаційні технології в роботі з дошкільниками.
 • «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку».
 • «Використання елементів ТВРЗ в розвитку креативних здібностей дітей».
 • «Родинні джерела духовності».
 • «Патріотичне виховання».

    Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі Макаревич А.В., Стеблян Т.Ю., Долінська Г.В., Теслюк С.В., Рябичева Л. М. , Валах О.В., музичний керівник Шокот Г.М., керівник гуртка Якушкіна С.О.

    Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2015/2016 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах:

 • 23.09.2015 року - «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2015/2016 навчальний рік.
 • 30.05.2016 року - «Підвищення якості освітньо-виховної роботи з дошкільниками».
 • 15.06.2016 року - «Звіт роботи колективу ДНЗ».

     Також відбулося 6 засідань батьківського всеобучу: «Небайдужі батьки»:

 • «Знай свої права дитина», (жовтень).
 • «Здорова дитина - щаслива країна» (листопад).
 • «Криза розвитку - це добре чи погано?» (грудень).
 • «Праця – це творчість» (лютий)
 • «Хочу все знати» (березень).
 • «Ось на рік ми підросли» (квітень).

      Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень).
 • «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей» (грудень).
 • Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації навчально-виховної роботи в ДНЗ» (лютий).
 • «Підготовка до літнього оздоровчого періоду» (травень).

     Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2015/2016 навчальному році курси перепідготовки пройшли 3 педагоги.

     Були атестовані 4 педагоги: вихователю: Стеблян Т.Ю. підтверджено 9 тарифний розряд, Гуделайтіс І.В. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Теслюк С.В. - присвоєно 9 тарифний розряд, музичному керівнику Шокот Г.М.  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Результативно працювали протягом року вихователі старших груп. Відкриті заняття, проведені у рамках батьківських зборів, присвячених питанню підготовки дітей до навчання у школі, були високо оцінені вчителями початкових класів СЗОШ № 76, яких було запрошено для участі у зборах. Треба звернути увагу на планування рухової активності дітей упродовж дня в усіх групах та проблему спілкування дітей українською мовою у побуті.

        Дні відчинених дверей відбулися у вересні та квітні.

       В 2015-2016 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей — комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

   Педагоги дошкільного закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів.

    У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу з цього питання.

    В листопаді 2015 року та в квітні 2016 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини. В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності в достатньому обсязі. Дуже вдало з цього приводу проведена розвага на тему «Щоб з тобою не трапилось біди, будь обережним, малюк, ти завжди!» за участю всіх дітей ДНЗ. Музичний керівник Шокот Г.М. та всі вихователі проявили свою творчість при проведенні цього заходу, а у підготовці приймали участь майже всі працівники ДНЗ та батьки вихованців. Двічі на рік дуже вдало проведені «Тижні безпеки дорожнього руху».

      Діти дошкільного навчального закладу і морально, і фізично, і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування.

      Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, в дошкільному навчальному заклад створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна проводить заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

    Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив ДНЗ намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів, удосконаленням методичної служби в справі допомоги вихователям в здійсненні поставлених завдань.

      В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками дошкільного закладу, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

       Діти йдуть в дитячий садок охоче, із задоволенням, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

    Заслуговує уваги те, що в дошкільному навчальному закладі створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах.

    Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

    Для профілактики гострих респіраторних, кишково-шлункових захворювань, грипу, отруєнь, запобігання дитячого травматизму та підвищення рівня знань дорослих з даного питання було проведено курс лекцій професора, доктора медичних наук Дніпропетровської медичної академії Ільченко Світлани Іванівни.

   У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований в Жовтневій профспілковій організації працівників освіти і науки у м. Дніпропетровську. Зобов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

     Значно поліпшено забезпечення дошкільного навчального закладу обладнанням завдяки внескам від депутата Дніпропетровської міської ради Дзяка Г.В. придбано: стілець дитячий – 120 шт., полиця для взуття – 1 шт., стіл письмовий – 3 шт., шафа комбінована музичну залу та на пральню – 3 шт., комод – 4 шт., шафа-пенал – 1 шт., стіл на хром опорах, дзеркало навісне – 2 шт., спортивний куточок – 2 шт., тумба – 1 шт., надбудова на комод – 1 шт., полиця для шафи комбінованої – 2 шт., полиця для пенала – 2 шт., ящик висувний для стола – 4 шт., полиця для тумби – 2 шт., промисловий холодильник, лави для тіньового навісу - 24 шт., дитячий столик «Ромашка» – 5 шт., дитяча лава «Ведмедик» - 2 шт., металопластикові вироби (вікна) – 2 шт., промисловий холодильник - 1 шт., будинки-альтанки 6 шт.

        В покращенні матеріально-технічної бази перші і головні помічники – це батьки наших вихованців. Протягом навчального року було отримано благодійну (добровільну) допомогу від батьків щодо покращення та укріплення матеріально-технічної бази груп та ДНЗ. Зроблено капітальний ремонт в спальній кімнаті групи «Чомусики» с заміною системи опалювання. Замінено старе дерев’яне вікно на нове металопластикове в групі «Веселка». Придбано: лампи розжарювання та лампи рефлекторні, миючи та пральні засоби на харчоблок, побутові приміщення закладу, дезінфікуючий засіб «Медікарін», насіння трави, шланг для поливу, котушка для шлангу, костюми для свят: «Вовк», «Лиса», «Їжачок», «Морква», «Ріпа», «Помідор», «Кабак», «Горох», «Кабачок», «Огірок», «Буряк», «Хмаринка», «Мураха», «Коник», «Жук - весельчак», «Комарик», «Моряки» - 12 шт., «Поварята» - 8 шт., «Пінгвін» - 6 шт., «Ведмідь» – 2 шт., карнавальні парики для свят 2 шт., тканина та фурнітура для оформлення зали для свят, одяг на харчоблок, постільна білизні 2 комплекти, розвивальні тунелі в спортивну залу – 2 шт., мати гімнастичні – 2 шт., новорічні прикраси, новорічна електрогірлянда-штора – 4 шт., посуд на харчоблок: каструлі з нержавіючої сталі 13 л. – 2 шт., 2 – л. -1 шт., контейнер харчовий, товкучка, ніж кухонний, канцтовари, медичні журнали, методична література, підписка періодичних видань, чорнила Epson, чорнила COLOR WAY, профілактика та установка абсорбера на МФУ Epson, ремонт швацького обладнання, шланг для подання води на харчоблок, списання акордеону, скла, ремонт нержавіючих каструль, прання килимового покриття, замки, бахали, охорона (щомісячно), плити утеплення, піна-клей, заміна освітлення на харчоблоці, демонтаж бетонних опор – 8 шт. та інші дрібні речі.

       Кожен навчальний рік в дошкільному закладі проводиться косметичний ремонт всіх приміщень (групові кімнати, харчоблок, сходи). В цілому всі приміщення у задовільному стані.

     Систематично проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони доводяться до естетичного вигляду: обладнання ремонтується, фарбується та доповнюється, висаджені кущі та квіти, посіяно травичку, частково пофарбовано фасад будівлі та все ігрове обладнання.

     Батьки нам завжди допомагають, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

      Під постійним контролем райвиконкому знаходяться діти-сироти, діти учасників АТО, діти - чорнобильці та діти з малозабезпечених сімей, за рішенням райвиконкому ці діти забезпечені безкоштовним харчуванням  в дошкільному закладі.

    Ми завжди раді бачити батьків в дитячому садочку, запрошуємо їх на дні відкритих дверей, свята, колективні перегляди, в разі потреби, - на засідання батьківського комітету, вирішуємо разом всі необхідні питання, активно співпрацюємо на благо наших дітей.

      Протягом 2015-2016н.р. відбувалися звернення громадян з питань влаштування дітей до навчального закладу, скарги з приводу діяльності ДНЗ відсутні.

     Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу, можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

 

Завідувач ДНЗ № 288                                                А.В. Бура