Соборний район. ДНЗ № 288
 


Звіти керівника

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) № 288 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ

ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

ТА ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

     Звіт складено на виконання статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86), відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII11, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійних навчальних закладів», від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:

 1. Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою.
 2. Поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. 
 3. Запровадження колегіальної етики управлінської діяльності.

Завдання звітування:

 • Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 • Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником закладу відповідних рішень у сфері управління закладом  дошкільної освіти.
 •  Задовольнити інформаційну потребу засобів масової інформації, батьків, громадськості.
 • Розширити  інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в закладі дошкільної освіти.

Головна мета діяльності закладу дошкільної освіти:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 •  виконання вимог Базового компонента;
 • забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.
 • Діяльність керівника закладу дошкільної освіти   направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

 

Пріоритетні завдання діяльності педагогічного колективу ЗДО №  288 

у 2021/2022 навчальному році:

 • організація освітньо-виховного процесу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, нова редакція;
 • забезпечення наступності у впровадженні особистісно – орієнтованої моделі дошкільної та початкової ланках освіти;
 • формування екологічної свідомості, навичок практичного життя;
 • налаштування колективу на перебудову власної педагогічної діяльності, зміну характеру і форм взаємодії з дітьми та батьками;
 • створення предметно - розвивального простору, який має відповідати принципам безпечності, дитячої активності,  раціональності, збалансованості у наповненні його складових;
 • оснащення освітнього процесу відповідно до Типового переліку;
 • активне впровадження в практику роботи педагогів інноваційних технологій з метою підвищення якості дошкільної освіти, підготовки дошкільників до дорослого життя, орієнтуванні їх у широкому колі інформації;
 • розвиток фізичної, фізіологічної та психічної системи самозахисту, які обумовлюють його соціальну дієздатність;
 • активізація пізнавальної діяльності дошкільників;
 • підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через удосконалення якості методичного супроводу.

 

Організаційно-правові засади діяльності  закладу дошкільної освіти

 

     Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 288 Дніпровської міської ради функціонує з 1971 року.

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО, Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Режим роботи КЗДО № 288 ДМР:

 • працює за пятиденним робочим тижнем;
 • вихідні дні: субота, неділя, святкові;
 • щоденний графік роботи КЗДО № 288 ДМР: з 700 до 1900 .

     Заклад дошкільної освіти знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність закладу – 115 місць, але станом на 31 травня 2022 року дитячий садок відвідує 160 дітей. Кількість груп – 6: 1 група дітей раннього віку, 1 група дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи дітей середнього дошкільного віку, 2 групи дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, фізичного та розумового розвитку дітей.

     Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі електронної реєстрації на сайті Дніпровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини (форма 0-86 та 063- щеплення).

     Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові), відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти з урахуванням батьківських запитів, за поданням батьками відповідних документів на комплектацію.

 

Кадрове забезпечення

 

     В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами.

     В трудовому колективі: 31 працівник: 16 – педагогічні працівники, 15 –  технічний персонал.

     Педагогічний процес у ЗДО «Кораблик» забезпечують 16 кваліфікованих спеціалістів: директор, вихователь-методист, музичний керівник, керівник  гуртка  з  англійської  мови та 12 вихователів.

       З них мають:

 • вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги;
 • першу кваліфікаційну категорію – 1 педагог;
 • другу кваліфікаційну категорію – 2 педагоги;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 10 педагогів;
 • звання  «вихователь – методист» - 1 педагог.

      Вакансїї педагогічних працівників на початок 2021 – 2022 навчального року відсутні.

    Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів.

    Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2021 році курси перепідготовки пройшли педагоги: вихователь Бура А.В., вихователь – методист Брехуненко Н.М., проатестовано вихователів Гуделайтіс І.В., Лифенко С.С. (відповідають займаній посаді та їм присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»), вихователь Бура А.В.(відповідає займаній посаді та підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь – методист», вихователь – методист Брехуненко Н.М. (відповідає займаній посаді та підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

      Традиційним стало проведення в садочку методичних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року в тематику методичних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури.

     До кожної педагогічної ради вихователі готують відкриті покази занять та режимних моментів, які переглядаються колективно, проводиться робота над помилками. Педагоги мають змогу підвищувати свій фаховий рівень і в процесі відвідування методичних об’єднань. Протягом року вихователям надавалися консультації згідно річного плану. Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. Окремо консультувались вихователі зі стажем роботи, вихователі – початківці, вихователі без фахової освіти.

     Належна увага в ЗДО приділялась самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснювалась різнобічно: проходження  підвищення кваліфікації   у  формі  онлайн - вебінарів, семінарів, систематичного вивчення методичної, психологічної, педагогічної літератури. Деякі форми роботи в зв’язку з карантинними обмеженнями відбувалися в режимі онлайн (платформа ZOOM). Протягом року, з метою підвищення професійної майстерності педагоги займалися самоосвітою за індивідуальними планами. Вивчення науково-методичної літератури надало змогу педагогам підвищити свої теоретичні знання, розвивати індивідуальні особливості кожної дитини, здійснювати диференційований підхід .

     В закладі працює завідувач господарством, сестра медична старша та 13 технічних працівників: 7 помічників вихователя, 3 сторожі, 1 двірник, прибиральник службових приміщень, машиніст з прання та ремонту спецодягу.

 

Організація освітньо-виховної роботи

 

     Орієнтуючись на Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, з метою підвищення якості освіти, забезпечення її послідовного інноваційного розвитку педагогічний колектив закладу дошкільної освіти № 288 в 2021/2022 навчальному році визначив і спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

 І. Створювати сучасний освітній простір ЗДО як гарант готовності дошкільника до умов Нової української школи.

ІІ.  Реалізовувати ідеї освіти для сталого розвитку в закладі дошкільної освіти.

ІІІ. Удосконалювати мовленнєву,  логіко – математичну, економічну   компетентність дітей через ігрову діяльність.

ІV. Формувати екологічну компетентність дошкільників як складову розвитку особистості.

     Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), листа МОН України від 10.08.2021 року № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів та спрямовувалась на реалізацію основних завдань дитячого закладу. Освітньо-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт» (науковий керівник К.Л. Крутій).

     Вирішення поставлених завдань здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками.

      Освітня робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступового інноваційного розвитку.

     Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ЗДО та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

      Упродовж 2021/2022 навчального року було проведено 4 тематичних засідання педагогічної ради:

 • «Пріоритетні напрями роботи закладу дошкільної освіти та зміст діяльності педагогічного колективу в 2021 – 2022 н.р.» (серпень 2021 року),
 • «Забезпечення якісної освіти шляхом інтегрування освіти для сталого розвитку в освітній процес ЗДО» (листопад),
 • «Ігрова діяльність як фактор особистісного зростання дитини» (лютий),
 • «Підсумки освітньо – виховної роботи за 2021 – 2022 н.р. Підготовка до літнього оздоровлення та нового навчального року» (травень).

             Також було проведено семінари:

 • Семінар – практикум для вихователів «Економічна освіта дітей дошкільного віку» (жовтень),
 • Семінар-практикум для педагогів: «Стрес - шляхи його подолання» (грудень),
 • Проблемний семінар: «Малятко – здоров’ятко» (березень),
 • Семінар для педагогів з елементами тренінгу: «Розвиваємо лідерський потенціал дошкільників» (квітень).

       Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ЗДО, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, проводились тричі на рік в режимі онлайн.

           Колективні перегляди:

 • «Інтегрування освіти для сталого розвитку в організації роботи з дошкільниками», «Економічне виховання дошкільнят» (педагогічний фестиваль, листопад);
 • «Комплексні підсумкові заняття в усіх групах із запрошенням батьків дітей ЗДО та батьків, діти яких не охоплені дошкільною освітою» в режимі он-лайн (січень);
 • «Використання інновацій з ігрової діяльності в роботі з дошкільниками» (лютий);
 • «Підсумкові заняття в усіх групах:
 • «Використання інновацій на заняттях і у повсякденному житті» (квітень),
 • «Виховання екологічної культури в роботі з дітьми»,
 • «Мовленнєвий розвиток дошкільнят».

           Протягом року проведено консультації:

 • «Організація роботи в ЗДО у світі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та  листа МОН України від 10.08.2021 № 1/9-406 «Щодо окремих питань організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» (вересень),
 • «Довіра як основний чинник успішної адаптації дитини у закладі дошкільної освіти», «Період раннього дитинства: «Перші кроки в дитячому садку» (вересень),
 • «Рекомендації щодо діагностичних обстежень дітей в різних вікових групах» (вересень),
 • «Створення розвивального середовища в ЗДО» (вересень),
 • «Реалізація ідеї освіти для сталого розвитку в ЗДО» (жовтень),
 • «Поради дорослим: «Привчаємо до порядку» (жовтень),
 • «Фізичне виховання» (жовтень),
 • «Технологія організації та проведення квесту» (листопад),
 •  «Безпека дорожнього руху» (листопад),
 • «Гра – провідний вид діяльності дошкільника» (грудень),
 • «Навчання звуковому аналізу слів» (грудень),
 • «Щоб свято стало веселим і цікавим» (грудень),
 • «Щоб не сталося лиха» (грудень),
 • «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів» (січень),
 • «Батьки на канікулах з дітьми» (січень),
 • «Зима розважає і навчає (рекомендації до зимових прогулянок з урахуванням безпеки життєдіяльності дітей)» (січень),
 • «Не натаскувати, а розвивати» (до школи готуємо змалку) (січень),
 • «Батьківська єдність – важливий закон виховання» (січень),
 • «Реалізація національно – патріотичного виховання в ЗДО» (січень),
 • «Роль дорослого в розгортанні дитячої гри» (лютий),
 • «Значення ігор у розвитку дошкільників» (лютий),
 • «Виховуємо любов до матері» (березень),
 • «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку» (вдосконалення теоретичних знань педагогів про методику проведення діагностики) (березень),
 • «Як розвивати музичні здібності дитини» (квітень),
 • «Методичні поради з основ безпеки життєдіяльності» (квітень),
 •  «Вихователі, які вміють грати, – виграють» (травень),
 • «Основні форми фізичного виховання у літній період» (травень),
 • «Куточок природи у закладі дошкільної освіти» (травень),
 • «Сонце, повітря та вода - найкращі друзі» (травень),
 • «Попередження отруєння грибами та рослинами» (травень).

       Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2021/2022 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах:

      загальні батьківські збори:

 • «Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти у 2021/2022 н.р. згідно методичних рекомендацій МОН України» (вересень),
 • «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей до вступу до школи» (травень);

      групові батьківські збори (вересень):

            ранній вік:

 • «Тісна співпраця з сім’єю як шлях до виховання всебічно розвиненої особистості малюків»;

            4-рік життя:

 • «Вплив дорослих на формування самостійності та комунікативної активності дитини»,

             5-рік життя:

 • «Організація освітнього процесу в групах дітей 5-го року життя»

             6-й рік життя:

«Взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї у підготовці дітей до навчання у школі»;

       групові батьківські збори (травень):

            ранній вік:

 • «Чого ми навчилися за рік»,

            молодший, середній вік

 • «Звіт про результати освітньо - виховної роботи»;

            старший дошкільний вік:

 • «Результати діагностики психічної та фізичної готовності дітей до школи».

      Також відбулося 5 засідань батьківського всеобучу «Щаслива родина» (жовтень: «Збагачуємо словниковий запас малят», листопад: «Здорова дитина - щаслива країна», грудень: «Криза розвитку - це добре чи погано?», лютий: «Праця – це творчість», березень: «Хочу все знати», квітень: «Ось на рік ми підросли»).

       Питання покращення життя дітей в ЗДО ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень),
 • «Організація роботи з охорони життя і здоровя дітей» (грудень),
 • «Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації освітньо - виховної роботи в ЗДО» (лютий),
 • «Готовність ЗДО до літнього оздоровчого періоду» (травень).

      А також відбулися:

 • Педагогічний міст для педагогів та батьків «Виховання патріотів засобами народознавства» (жовтень).
 • День творчості «Від творчості педагога до творчості дитини (жовтень).
 • Організація виставок: «Жовто – багряні фарби осені» (жовтень), «Дарунки осені» (листопад), «Сніжинка як елемент новорічного інтер’єру», «Поробки із різних матеріалів» (грудень), «Останній подих зими» (лютий), «Мама - сонечко в сім’ї, ми - промінчики її» (березень), «Мандрівка в космос», «Вогонь-друг, вогонь-ворог» (квітень).
 • Педагогічний ринг «Мандрівка країною ІКТ» (грудень).
 • День народознавства: «Родина моя – країна моя» (грудень).
 • «Тиждень гри» (січень).
 • «День рідної мови» (лютий).
 • Зустріч у колі: «Стимулюємо моральний вибір дитини» (березень).
 • Педагогічний аукціон «Використання ігор ТРВЗ у роботі з дошкільниками» (березень).
 • «Хто дбає – той і має» (День економіки».

      В роботі творчої групи значну увагу приділено проблемі: «Впровадження STREM-освіти  в  умовах  ЗДО». Членами творчої групи в цьому навчальному році було продовжено роботу щодо впровадження та розповсюдження сучасних інноваційних освітніх технологій, підвищення якості дошкільної освіти та професійної майстерності педагогів; вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу; виявлення та поширення передового педагогічного досвіду; підтримка творчих педагогів.

       Планування контролю за станом освітнього процесу в закладі дошкільної освіти було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Адміністрацією закладу здійснювався систематичний контроль за плануванням освітнього процесу. Питання щодо виконання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу перевірялись під час тематичного, оперативного, попереджувального та порівняльного контролю. Результати контролю заслуховувались на педагогічних радах, нарадах при директорі, виробничих нарадах.

        Відповідно до річного плану в ЗДО були проведені у всіх вікових групах музичні свята та розваги. В цьому навчальному році вони проводилися без участі батьків у зв’язку з карантинними обмеженнями. У закладі проводилися виставки дитячих робіт, фотовиставки відповідно до річного плану роботи, в яких приймали участь всі групи ЗДО.

       Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2021-2022 навчального року показав, що у ЗДО створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

      Проте, у роботі колективу є і недоліки. Так, недостатньо уваги приділялося фізкультурно-оздоровчий роботі в усіх групах. Через те, що значна кількість дітей виховується у російськомовних родинах, залишається нерозв’язаною проблема спілкування дітей українською мовою у побуті. Слід оновлювати роботу з екологічного виховання, досконало оформивши та використовуючи екологічну стежину, покращуючи співпрацю з міським екологічним центром.

       Надалі будемо продовжувати спрямовувати методичну роботу на модернізацію змісту, форм, методів освітнього процесу; створювати сприятливі умови для діяльності творчих груп, впровадження в практику роботи інноваційних технологій; забезпечення диференційованого підходу під час проведення освітньо - виховної роботи.

 

Створення у закладі дошкільної освіти належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти

 

       В 2021-2022 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей - комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

     Педагоги закладу дошкільної освіти в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу. Результативно працювали протягом року вихователі старшої групи Стеблян Т.Ю., Валах О.В.

     В закладі дотримувались всіх вимог щодо організації освітнього процесу, харчування, в цілому безпечного перебування дошкільників.

      В жовтні-листопаді 2021 року, в березні, травні, липні 2022 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини» та «Тижні безпеки дорожнього руху». В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпеки в достатньому обсязі.

      Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні в закладі дошкільної освіти  створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна завжди проводить заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

      Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів.

       В закладі дошкільної освіти створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

     Діяльність закладу відбувається у сформованому, збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання.

      Одним з основних завдань, яке колектив поставив перед собою на наступний рік, є розширення участі родини у діяльності закладу дошкільної освіти, розвиток творчих здібностей дитини, підготовка її до школи як всебічно розвиненої особистості.

      Заслуговує уваги те, що створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

 

Медичне обслуговування дітей

 

    В закладі дошкільної освіти створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно - оздоровчої роботи. Медична й профілактично - оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. З метою пропагування здорового способу життя з дітьми та батьками проводиться санітарно - просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей.

    З  метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) працівники закладу здійснювали свою діяльність з урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Сестра медична старша забезпечувала щоденний контроль за проведенням протиепідемічних заходів, проводилась роз’яснювальна робота з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби.  Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

 

Організація харчування

 

      Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 28.07. 2021 № 786; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН та МОЗ № 298/227 від 17.04.2006. За період 2021-2022 років за результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, невідповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

      Оснащення матеріально - технічної бази з організації харчування забезпечує оптимальні умови для прийому, зберігання, обробки і приготування продуктів харчування.

       В закладі складені примірні меню на всі чотири сезони.

      Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах, педагогічних радах.

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини

 

     Під постійним контролем знаходяться діти учасників АТО, ВПО, ООП, які забезпечені безкоштовним харчуванням в закладі дошкільної освіти та діти з багатодітних сімей, які сплачують 50% за харчування.

        Адміністрацією ЗДО розроблені певні заходи, а саме:

 • надається методична і консультативна допомога сім'ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини;
 • створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.

     Аналізуючи роботу з розвитку закладу дошкільної освіти, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень закладу, можна зробити такий висновок: у закладі дошкільної освіти № 288 сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

        Діти закладу дошкільної освіти морально, фізично і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування. Дошкільнята із задоволенням йдуть в дитячий садок, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників закладу.

      Протягом року на гарячу лінію Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради звернень громадян не було.

        Таким чином, річний план за 2021 – 2022 навчальний рік колективом ЗДО в основному виконаний, поставлені цілі досягнуті. В організації освітнього процесу на 2022 – 2023 навчальний рік плануємо працювати над такими завданнями:

 • сприяти удосконаленню патріотичних почуттів, формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій, розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів;
 • продовжувати роботу над формуванням сталого стилю життя у дітей дошкільного віку;
 • формувати фізично розвинену особистість дитини, виховувати свідоме ставлення до здорового способу життя шляхом використання інноваційних технологій у фізкультурно - оздоровчій роботі ЗДО.

       У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір. Зобов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу. Працівники, які знаходяться в декретній відпустці, отримують із Фонду соціального страхування одноразову допомогу при народженні дитини і оплачувану відпустку для догляду за дитиною до 3-х років. Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності. Всі педагогічні працівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих.

 

Управлінська діяльність директора ЗДО

 

       Директор ЗДО підпорядковується безпосередньо начальнику управління освіти і науки. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, наказами управління освіти і науки, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором. Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань:

 • Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.
 • Комплектування груп на 1вересня 2021-2022 навчального року дітьми та кадрами.
 • Забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.
 • Організація харчування та медичного обслуговування дітей.
 • Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
 • Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО.
 • Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.
 • Організація різних форм співпраці з батьками.
 • Організація роботи чергових груп в умовах військового стану.

      Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт, участь на  різних освітніх платформах.

     Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

 

Організація роботи з сім’ями вихованців

 

     Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньо – виховної роботи з дітьми. Заклад дошкільної освіти  підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей.

      Робота з батьками  проводилася з використанням як традиційних форм, а саме:  проведення загальних та групових батьківських зборів, групових та індивідуальних консультацій, Дні відкритих дверей, так й інноваційних форм – інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту, онлайн – спілкування, спілкування за допомогою вайбер, спілкування у групах під час карантинних обмежень.

      В кожній групі закладу є куточок для батьків зі змінною інформацією, папки – пересувки. Батьки залучаються до участі в  виставках, створенні розвивального середовища, підготовки до дитячих свят тощо. Ознайомлення батьків з пам’ятками, консультаціями відбувається під особистий підпис.

      В холах та коридорі закладу розташовані інформаційні куточки для батьків, які містять різноманітну інформацію щодо організації освітнього процесу, поради та рекомендації фахівців.

      Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини.

     Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою та високою відповідальністю. Хочу подякувати родинам наших дітей за допомогу в організації освітньо – виховного процесу, за створення затишку  у приміщенні ЗДО.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу дошкільної освіти до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

 

       Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами. До вирішення завдань функціонування закладу дошкільної освіти адміністрацією закладу залучалась батьківська громадськість, оскільки вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференції) колективу, то  під час зборів  розглядались   питання   освітньої,   методичної   та фінансово-господарської діяльності закладу, затверджувались  основні напрями вдосконалення роботи і розвитку, заслуховувались  звіти керівника та батьківського комітету закладу.

       Батьківська громада діяла у період  між  загальними зборами, організовувала виконання рішень загальних зборів, розглядала  питання  поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної  бази,  погоджувала зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

       Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю.

 

Вжиті директором закладу дошкільної освіти заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

 

      На виконання ст. 3,  Закону України  «Про дошкільну освіту» (зі змінами) та наказу МОН України від 28.04.2015 №1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільного віку», працівниками закладу проводилась робота з дітьми мікрорайону:  адміністрацією закладу було сплановано ряд заходів по створенню умов  для здобуття дітьми  мікрорайону дошкільної освіти.

     Педагогічний колектив створює всі умови для максимального задоволення запитів батьків вихованців щодо їх виховання та навчання.

     В центрі уваги роботи ЗДО стояло питання організації роботи з дітьми 5-ти річного віку щодо підготовки їх до шкільного навчання. 

     Наказом по ЗДО було призначено відповідальних педагогів, які здійснюють роботу з сім’ями мікрорайону по охопленню дошкільною освітою дітей дошкільного віку. Результати обліку порівнюються  з даними дитячої поліклініки, на  підставі  списків складається   перспективна мережа  на наступний навчальний рік.

     Серед батьків мікрорайону проводилася робота щодо здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості її отримання.

     Проведений детальний аналіз методичної роботи в закладі  в 2020/2021 навчальному році дозволяє зробити висновок: організаційно - методичну роботу в ЗДО № 288 можна визнати такою, що відповідає сучасним вимогам до її організації у закладі дошкільної освіти. 

                   

Зміцнення матеріально-технічної бази

 

     У 2021-2022 навчальному році всі кошти направлені на створення належних умов перебування дітей у ЗДО, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно - гігієнічних та протипожежних норм, забезпечення оснащення освітньо - виховного процесу.

   Протягом навчального року було отримано допомогу від департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради: встановлено вхідні металопластикові двері.

     У 2021 році за допомогою батьків суттєво покращено матеріально – технічну базу закладу.

      Зроблено:

 • ремонтні роботи в коридорі після встановлення вхідних   дверей;
 • ремонт пральної машини;
 • косметичний ремонт в туалетній кімнаті групи «Веселка».

Пофарбовано:

 •   огорожу закладу дошкільної освіти довжиною   340 метрів.

Встановлено:

 • автомат в електрощитовій.

      Придбано:

 • 2 водонагрівачі будівельні матеріали для ремонту коридорів, пральні;
 • домофон в 4 групи;
 • кахель для ремонту в коридорі та туалетній кімнаті групи «Веселка»; 
 • методични посібники, кольорова фарба для фарбування вуличного обладнання;
 • послуги сайта «Образовательний портал»;
 • печатки;
 • гігрометри в кожну групу;
 • зволожувачі повітря;
 • обігрівачі;
 •  пожежні знаки;
 • журнал щоденного відвідування дітей;
 • журнал робочого часу працівників;
 • канцтовари;
 • чорнила EPSON;
 • підписка газети «Рятувальник»;
 • тканина для прикрашення залу;
 • матеріали на костюми для свят;
 • гардіни на вікна;
 • перевірку вогнегасників;
 • будівельні матеріали для ремонту коридору;
 • енергозберігаючі лампи в групи «Капітошка», «Чомусики»;
 • миючи та дезінфікуючі засоби;
 • поповнення лікарськими засобами аптечки медичного кабінету;
 • кольорова фарба;
 • кущі можевельника;
 • квіти;
 • посвідчення з охорони праці;
 • будівельні приладдя;
 • послуги з охорони та інтернету;
 • інші дрібні витрати.

      Систематично проводилась робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони мають естетичний вигляд: обладнання відремонтовано, пофарбовано та доповнене: висаджені дерева, кущі та квіти, посіяно траву.

    Батьки нам завжди помічники, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

    Аналізуючи роботу з розвитку закладу дошкільної освіти, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень, можна зробити такий висновок: у закладі дошкільної освіти № 288 сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

     Діти закладу дошкільної освіти морально, фізично і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування. Дошкільнята із задоволенням йдуть в дитячий садок, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників закладу.

     Протягом року на гарячу лінію Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради звернень громадян не було.

 

 

 

    Директор                                    Антоніна БУРА

 

 

 

 

           

     А в минулому році батьками було вирішено допомогти дошкільному навчальному закладу зробити капітальний ремонт в туалетній кімнаті групи дітей раннього віку. Подивіться на результати цієї допомоги! Щиро дякуємо всім, хто допоміг зробити життя дітей в ДНЗ комфортніше!

 

 

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 288»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

в 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

м. Дніпропетровськ

 

     На виконання ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55, наказу відділу освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради від 17.05.2016р. №124 «Про звітування керівників навчальних закладів району» з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

     Дошкільний заклад знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 115 місць, але станом на 15 червня 2016 року дитячий садок відвідує 132 дитини. Кількість груп – 6: 1 група для дітей раннього віку, 1 група для дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи для дітей середнього дошкільного віку, 2 групи для дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

     Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації в дошкільні начальні заклади на сайті Дніпропетровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини.

   Упродовж 2015/2016 навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально. Орієнтуючись на основні Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

І. Активізувати роботу над І (підготовчим) етапом нової обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

ІІ. Продовжувати роботу з патріотичного та екологічного виховання дошкільників.

ІІІ. Вдосконалювати комунікативну функцію мовлення дитини шляхом використання різних видів діяльності дітей.

ІV. Формувати основи здорового способу життя у тісній взаємодії між дітьми, педагогами та батьками вихованців.

    Вирішення поставлених задач в дошкільному закладі здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками. Навчально-виховна робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу.

   Організація освітнього процесу в закладі в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно- методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році» й спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Навчально-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій).

   На основі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, згідно методичного листа МОН України від 20.05.2015 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році», обраної освітньої програми, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2015 – 2016 навчальному році значна увага приділялась таким змістовим напрямам:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

- комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників.

    Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

       В минулому році проведені 4 педагогічні ради:

 • «Пріоритетні напрями роботи ДНЗ щодо підвищення якості освіти , забезпечення її інноваційного розвитку» (вересень);
 • «Виховання Людини – Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості» (листопад);
 • «Комунікативно-мовленнєва діяльність на засадах дитиноцентризма» (лютий);
 • «На порозі школи: співпраця з батьками». 

     Також було проведено семінари та тренінги:

 • психолого – педагогічний семінар з проблеми соціалізації особистості «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості» (жовтень),

     семінари – практикуми:

 • для педагогів «Уроки доброти» (грудень), для батьків за участю дітей «Щоб зростали діти працьовиті» (березень),
 • для працівників «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною» (березень),
 • семінар для педагогів з елементами тренінгу «Розвиваємо здібності кожної дитини» (квітень),
 • тренінг для вихователів «Удосконалюємо дикцію та техніку мовлення».

    Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ДНЗ, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою проводились тричі на рік.

       Колективні перегляди відбулися:

Ø в жовтні: педагогічний фестиваль «Форми організації роботи з патріотичного виховання»,

Ø в листопаді «Сонечко мандрує Україною»,

Ø в січні: комплексні підсумкові заняття з пріоритетом комунікативно – мовленнєвого розвитку,

Ø  в квітні: «Використання інноваційних технологій в роботі з дітьми на заняттях та в повсякденному житті» із запрошенням батьків дітей ДНЗ та батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, «Виховання екологічної культури в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку», «Креативний розвиток дошкільнят під час проведення свят і розваг».

      Протягом року проведено консультації:

 • «Як пом’якшити процес адаптації дітей до умов ДНЗ».
 • «Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку».
 • «Напрями роботи ДНЗ за оновленим Базовим компонентом – державним стандартом».
 • «Взаємовідвідування – ефективний засіб роботи в системі наставництва».
 • «На порозі школи. Співпраця з батьками».
 • «Безпека під час Новорічних свят».
 • «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів».
 • «Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо змалку)».
 • «Сім’я – перша школа морального зростання».
 • «Дошкільнятам про світ природи».
 • «Права дитини: розуміти та дотримуватися».
 • «Як створити партнерську взаємодію з дітьми».
 • «Інформаційно – комунікаційні технології в роботі з дошкільниками.
 • «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку».
 • «Використання елементів ТВРЗ в розвитку креативних здібностей дітей».
 • «Родинні джерела духовності».
 • «Патріотичне виховання».

    Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі Макаревич А.В., Стеблян Т.Ю., Долінська Г.В., Теслюк С.В., Рябичева Л. М. , Валах О.В., музичний керівник Шокот Г.М., керівник гуртка Якушкіна С.О.

    Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2015/2016 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах:

 • 23.09.2015 року - «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2015/2016 навчальний рік.
 • 30.05.2016 року - «Підвищення якості освітньо-виховної роботи з дошкільниками».
 • 15.06.2016 року - «Звіт роботи колективу ДНЗ».

     Також відбулося 6 засідань батьківського всеобучу: «Небайдужі батьки»:

 • «Знай свої права дитина», (жовтень).
 • «Здорова дитина - щаслива країна» (листопад).
 • «Криза розвитку - це добре чи погано?» (грудень).
 • «Праця – це творчість» (лютий)
 • «Хочу все знати» (березень).
 • «Ось на рік ми підросли» (квітень).

      Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень).
 • «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей» (грудень).
 • Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації навчально-виховної роботи в ДНЗ» (лютий).
 • «Підготовка до літнього оздоровчого періоду» (травень).

     Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2015/2016 навчальному році курси перепідготовки пройшли 3 педагоги.

     Були атестовані 4 педагоги: вихователю: Стеблян Т.Ю. підтверджено 9 тарифний розряд, Гуделайтіс І.В. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Теслюк С.В. - присвоєно 9 тарифний розряд, музичному керівнику Шокот Г.М.  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Результативно працювали протягом року вихователі старших груп. Відкриті заняття, проведені у рамках батьківських зборів, присвячених питанню підготовки дітей до навчання у школі, були високо оцінені вчителями початкових класів СЗОШ № 76, яких було запрошено для участі у зборах. Треба звернути увагу на планування рухової активності дітей упродовж дня в усіх групах та проблему спілкування дітей українською мовою у побуті.

        Дні відчинених дверей відбулися у вересні та квітні.

       В 2015-2016 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей — комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

   Педагоги дошкільного закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів.

    У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу з цього питання.

    В листопаді 2015 року та в квітні 2016 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини. В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності в достатньому обсязі. Дуже вдало з цього приводу проведена розвага на тему «Щоб з тобою не трапилось біди, будь обережним, малюк, ти завжди!» за участю всіх дітей ДНЗ. Музичний керівник Шокот Г.М. та всі вихователі проявили свою творчість при проведенні цього заходу, а у підготовці приймали участь майже всі працівники ДНЗ та батьки вихованців. Двічі на рік дуже вдало проведені «Тижні безпеки дорожнього руху».

      Діти дошкільного навчального закладу і морально, і фізично, і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування.

      Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, в дошкільному навчальному заклад створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна проводить заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

    Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив ДНЗ намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів, удосконаленням методичної служби в справі допомоги вихователям в здійсненні поставлених завдань.

      В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками дошкільного закладу, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

       Діти йдуть в дитячий садок охоче, із задоволенням, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

    Заслуговує уваги те, що в дошкільному навчальному закладі створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах.

    Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

    Для профілактики гострих респіраторних, кишково-шлункових захворювань, грипу, отруєнь, запобігання дитячого травматизму та підвищення рівня знань дорослих з даного питання було проведено курс лекцій професора, доктора медичних наук Дніпропетровської медичної академії Ільченко Світлани Іванівни.

   У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований в Жовтневій профспілковій організації працівників освіти і науки у м. Дніпропетровську. Зобов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

     Значно поліпшено забезпечення дошкільного навчального закладу обладнанням завдяки внескам від депутата Дніпропетровської міської ради Дзяка Г.В. придбано: стілець дитячий – 120 шт., полиця для взуття – 1 шт., стіл письмовий – 3 шт., шафа комбінована музичну залу та на пральню – 3 шт., комод – 4 шт., шафа-пенал – 1 шт., стіл на хром опорах, дзеркало навісне – 2 шт., спортивний куточок – 2 шт., тумба – 1 шт., надбудова на комод – 1 шт., полиця для шафи комбінованої – 2 шт., полиця для пенала – 2 шт., ящик висувний для стола – 4 шт., полиця для тумби – 2 шт., промисловий холодильник, лави для тіньового навісу - 24 шт., дитячий столик «Ромашка» – 5 шт., дитяча лава «Ведмедик» - 2 шт., металопластикові вироби (вікна) – 2 шт., промисловий холодильник - 1 шт., будинки-альтанки 6 шт.

        В покращенні матеріально-технічної бази перші і головні помічники – це батьки наших вихованців. Протягом навчального року було отримано благодійну (добровільну) допомогу від батьків щодо покращення та укріплення матеріально-технічної бази груп та ДНЗ. Зроблено капітальний ремонт в спальній кімнаті групи «Чомусики» с заміною системи опалювання. Замінено старе дерев’яне вікно на нове металопластикове в групі «Веселка». Придбано: лампи розжарювання та лампи рефлекторні, миючи та пральні засоби на харчоблок, побутові приміщення закладу, дезінфікуючий засіб «Медікарін», насіння трави, шланг для поливу, котушка для шлангу, костюми для свят: «Вовк», «Лиса», «Їжачок», «Морква», «Ріпа», «Помідор», «Кабак», «Горох», «Кабачок», «Огірок», «Буряк», «Хмаринка», «Мураха», «Коник», «Жук - весельчак», «Комарик», «Моряки» - 12 шт., «Поварята» - 8 шт., «Пінгвін» - 6 шт., «Ведмідь» – 2 шт., карнавальні парики для свят 2 шт., тканина та фурнітура для оформлення зали для свят, одяг на харчоблок, постільна білизні 2 комплекти, розвивальні тунелі в спортивну залу – 2 шт., мати гімнастичні – 2 шт., новорічні прикраси, новорічна електрогірлянда-штора – 4 шт., посуд на харчоблок: каструлі з нержавіючої сталі 13 л. – 2 шт., 2 – л. -1 шт., контейнер харчовий, товкучка, ніж кухонний, канцтовари, медичні журнали, методична література, підписка періодичних видань, чорнила Epson, чорнила COLOR WAY, профілактика та установка абсорбера на МФУ Epson, ремонт швацького обладнання, шланг для подання води на харчоблок, списання акордеону, скла, ремонт нержавіючих каструль, прання килимового покриття, замки, бахали, охорона (щомісячно), плити утеплення, піна-клей, заміна освітлення на харчоблоці, демонтаж бетонних опор – 8 шт. та інші дрібні речі.

       Кожен навчальний рік в дошкільному закладі проводиться косметичний ремонт всіх приміщень (групові кімнати, харчоблок, сходи). В цілому всі приміщення у задовільному стані.

     Систематично проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони доводяться до естетичного вигляду: обладнання ремонтується, фарбується та доповнюється, висаджені кущі та квіти, посіяно травичку, частково пофарбовано фасад будівлі та все ігрове обладнання.

     Батьки нам завжди допомагають, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

      Під постійним контролем райвиконкому знаходяться діти-сироти, діти учасників АТО, діти - чорнобильці та діти з малозабезпечених сімей, за рішенням райвиконкому ці діти забезпечені безкоштовним харчуванням  в дошкільному закладі.

    Ми завжди раді бачити батьків в дитячому садочку, запрошуємо їх на дні відкритих дверей, свята, колективні перегляди, в разі потреби, - на засідання батьківського комітету, вирішуємо разом всі необхідні питання, активно співпрацюємо на благо наших дітей.

      Протягом 2015-2016н.р. відбувалися звернення громадян з питань влаштування дітей до навчального закладу, скарги з приводу діяльності ДНЗ відсутні.

     Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу, можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

 

Завідувач ДНЗ № 288                                                А.В. Бура