Соборний район. ДНЗ № 288
 


Звіти керівника

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 288»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ЗА 2020-2021 Н.Р.

 

     Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII11, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійних навчальних закладів», від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень.

Дошкільний навчальний заклад знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність закладу – 115 місць, але станом на 31 травня 2021 року дитячий садок відвідує 161 дитина. Кількість груп – 6: 1 група дітей раннього віку, 2 групи дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи дітей середнього дошкільного віку, 1 група дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, фізичного та розумового розвитку дітей.

Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації на сайті Дніпровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини (форма 0-86 та 063- щеплення).

Орієнтуючись на Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), з метою підвищення якості освіти, забезпечення її послідовного інноваційного розвитку педагогічний колектив дошкільного закладу освіти № 288 в 2020/2021 навчальному році визначив і спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

 І. Забезпечувати наступність у впровадженні особистісно – орієнтованої моделі освіти.

ІІ.  Сприяти формуванню здоров’язбережувальної компетентності, зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників.

ІІІ. Спрямувати організацію трудового виховання дошкільників на вирішення низки завдань сенсорно - пізнавального, соціально – морального, емоційно – ціннісного, мовленнєвого, фізичного, креативного розвитку.

ІV. Вдосконалювати формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії дошкільників із навколишнім світом.

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Інструктивно – методичного листа МОН України від 30.07.2020 року № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021н.р.», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів та спрямовувалась на реалізацію основних завдань дитячого закладу. Освітньо-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій).

Вирішення поставлених завдань здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками.

Освітня робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступового інноваційного розвитку.

Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

Упродовж 2020/2021 навчального року було проведено 4 тематичних засідання педагогічної ради:

 • «Пріоритетні напрями роботи дошкільного навчального закладу та зміст діяльності педагогічного колективу в 2020 – 2021 н.р.» (серпень),
 • «Використання інноваційних підходів до організації фізкультурно – оздоровчої роботи в ДНЗ» (листопад),
 • «Трудове виховання в дошкільному віці як основа формування особистості» (лютий),
 • «Підсумки навчально – виховної роботи за 2020 – 2021 н.р. Підготовка до літнього оздоровлення та нового навчального року» (травень).

Також було проведено семінари:

 • Семінар – практикум для вихователів «Сучасні підходи до організації фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку» (жовтень),
 • Семінар-практикум для педагогів: «Організація трудового виховання в дошкільних навчальних закладах» (грудень),
 • Проблемний семінар: «Малятко – здоров’ятко» (березень),
 • Семінар для педагогів з елементами тренінгу: «Розвиваємо лідерський потенціал дошкільників» (квітень).

Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп.

Колективні перегляди:

 • Фізичне та валеологічне виховання дошкільнят» (педагогічний фестиваль, жовтень),
 • Комплексні підсумкові заняття
 • Трудове виховання та соціально – моральний розвиток дошкільнят»» (лютий),
 • Підсумкові заняття з математики та грамоти в усіх групах» (квітень).

Протягом року проведено консультації:

 • «Організація роботи в ДНЗ у світі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та  листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (вересень),
 • «Довіра як основний чинник успішної адаптації дитини у дошкільному закладі», «Період раннього дитинства: «Перші кроки в дитсадку» (вересень),
 • «Рекомендації щодо діагностичних обстежень дітей в різних вікових групах» (вересень),
 • «Створення розвивального середовища в ДНЗ (вересень),
 • «Напрямки роботи ДНЗ за Базовим компонентом та рекомендаціями МОН України» (вересень),
 • «Фізкультурно – оздоровча робота в ДНЗ та вдома» (жовтень),
 • «Поради дорослим: «Привчаємо до порядку» (жовтень),
 • «Квест як освітня технологія» (листопад),
 • «Безпека дорожнього руху» (листопад),
 • «Логіко – математичний розвиток дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення» (грудень),
 • «Навчання звуковому аналізу слів» (грудень),
 • «Безпека під час Новорічних свят» (грудень),
 • «Щоб не сталося лиха» (грудень),
 • «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів» (січень),
 • «Батьки на канікулах з дітьми» (січень),
 • «Зима розважає і навчає (рекомендації до зимових прогулянок з урахуванням безпеки життєдіяльності дітей)» (січень),
 • «Не натаскувати, а розвивати» (до школи готуємо змалку) (січень),
 • «Батьківська єдність – важливий закон виховання» (січень),
 • «Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно – практичної діяльності дітей» (лютий),
 • «Значення ігор у розвитку дошкільників» (лютий),
 • «Виховуємо любов до матері» (березень),
 • «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку» (вдосконалення теоретичних знань педагогів про методику проведення діагностики) (березень),
 • «Як розвивати музичні здібності дитини» (квітень),
 • «Методичні поради з основ безпеки життєдіяльності» (квітень),
 • «Інновації з екологічного виховання в роботі з дітьми» (квітень),
 • «Вихователі, які вміють грати, – виграють» (травень),
 • «Основні форми фізичного виховання у літній період» (травень),
 • «Куточок природи у дошкільному навчальному  закладі» (травень),
 • «Сонце, повітря та вода - найкращі друзі» (травень),
 • «Попередження отруєння грибами та рослинами» (травень).

Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі Макаревич А.В., Стеблян Т.Ю., Валах О.В., Теслюк С.В., керівник гуртка Якушкіна С.О.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2020/2021 навчального року, обговорювалися з батьками:

групові батьківські збори (вересень):

ранній вік:

 • «Тісна співпраця з сім’єю як шлях до виховання всебічно розвиненої особистості малюків»,

4-рік життя:

 • «Вплив дорослих на формування самостійності та комунікативної активності дитини»,

5-рік життя:

 • «Організація освітнього процесу в групах дітей 5-го року життя»

6-й рік життя:

групові батьківські збори (травень):

ранній вік:

 • «Чого ми навчилися за рік»,

молодший, середній вік

 • «Звіт про результати навчально-виховної роботи»,

старший дошкільний вік:

 • «Результати діагностики психічної та фізичної готовності дітей до школи».

Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень),
 • «Організація роботи з охорони життя і здоровя дітей» (грудень),
 • «Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації освітньо - виховної роботи в ДНЗ» (лютий),
 • «Готовність ДНЗ до літнього оздоровчого періоду» (травень).

А також відбулися:

 • Педагогічний міст «Виховання патріотів засобами народознавства» (жовтень).
 • Організація виставок: «Жовто – багряні фарби осені» (жовтень), «Дарунки осені» (листопад), «Сніжинка як елемент новорічного інтер’єру», «Поробки із різних матеріалів» (грудень), «Останній подих зими» (лютий), «Мама - сонечко в сім’ї, ми - промінчики її» (березень), «Мандрівка в космос», «Вогонь-друг, вогонь-ворог» (квітень).
 • День народознавства: «Родина моя – країна моя» (грудень),
 • «Тиждень математики» (січень).
 • «День рідної мови» (лютий)
 • Педагогічна зустріч у колі: «Стимулюємо моральний вибір дитини» (березень).
 • Педагогічний аукціон «Використання ігор ТРВЗ у роботі з дошкільниками» (березень).
 • «Хто дбає – той і має» – «День економіки».

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2020 році курси перепідготовки пройшли педагоги: вихователі Теслюк С.В., Стеблян Т.Ю., Логвиненко І.О. У 2021 році атестовано вихователів Теслюк С.В., Стеблян Т.Ю. («відповідає займаній посаді та раніше присвоєному 11 тарифному розряду»), Логвиненко І.О. («відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»).

В 2020-2021 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей - комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

Педагоги дошкільного навчального закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу.

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) працівники закладу здійснювали свою діяльність з урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Сестра медична старша забезпечувала щоденний контроль за проведенням протиепідемічних заходів, проводилась роз’яснювальна робота з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби.

В закладі дотримувались всіх вимог щодо організації освітнього процесу, харчування, в цілому безпечного перебування дошкільників в ДНЗ.

В жовтні-листопаді 2020 року та в березні-травні 2021 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини» та «Тижні безпеки дорожнього руху». В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпеки в достатньому обсязі.

Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні в дошкільному навчальному закладі створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна проводила заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів.

Діяльність закладу відбувається у сформованому, збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання.

Одним з основних завдань, яке колектив поставив перед собою на наступний рік, є розширення участі родини у діяльності дошкільного закладу, розвиток творчих здібностей дитини, підготовка її до школи як всебічно розвиненої особистості.

Заслуговує уваги те, що створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір. Зобов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

Протягом навчального року було отримано допомогу від департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради: проведено утеплення фасаду будівлі, встановлено регулятори системи опалення, зроблено навіси над 5 входами в заклад, відновлено вуличне освітлення.

Отримано благодійну допомогу від батьків, зроблено: встановлення 2 вхідних металопластикових дверей, ролети захисні, встановлення 2-х водонагрівачів, ремонт пральної машини, ремонт пральні, ремонтні роботи в групах «Курчатко», «Чомусики», встановлення автомату в електрощитовій;

придбано: канцтовари, чорнила EPSON, тканина для прикрашення залу, матеріали на костюми для свят, оплачено перевірку вогнегасників, будівельні матеріали для ремонту пральні, роздягальні групи «Курчатко», «Чомусики», матеріали для заміни електромереж в групах «Курчатко», «Чомусики», методичні посібники, підписка газети «Рятувальник», пожежні знаки, журнал щоденного відвідування дітей, журнал робочого часу працівників, послуги сайта «Образовательний портал», миючи засоби, кольорова фарба, кущі самшиту та яловця аптечка медична, посвідчення з охорони праці, будівельні приладдя, послуги з охорони та інтернету та інші дрібні витрати.

Систематично проводилась робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони мають естетичний вигляд: обладнання відремонтовано, пофарбовано та доповнене: висаджені дерева, кущі та квіти, посіяно траву.

Батьки нам завжди помічники, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

Під постійним контролем знаходяться діти учасників АТО, ВПО, які забезпечені безкоштовним харчуванням в дошкільному закладі та діти з багатодітних сімей, які сплачують 50% за харчування.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень, можна зробити такий висновок: у дошкільному навчальному закладі № 288 сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

Діти дошкільного навчального закладу морально, фізично і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування. Дошкільнята із задоволенням йдуть в дитячий садок, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

Протягом року на гарячу лінію Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради звернень громадян не було.

 

     Завідувач КЗО «ДНЗ № 288» ДМР                                    А.В. Бура

 

 

 

 

           

     А в минулому році батьками було вирішено допомогти дошкільному навчальному закладу зробити капітальний ремонт в туалетній кімнаті групи дітей раннього віку. Подивіться на результати цієї допомоги! Щиро дякуємо всім, хто допоміг зробити життя дітей в ДНЗ комфортніше!

 

 

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 288»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

в 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

м. Дніпропетровськ

 

     На виконання ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55, наказу відділу освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради від 17.05.2016р. №124 «Про звітування керівників навчальних закладів району» з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

     Дошкільний заклад знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 115 місць, але станом на 15 червня 2016 року дитячий садок відвідує 132 дитини. Кількість груп – 6: 1 група для дітей раннього віку, 1 група для дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи для дітей середнього дошкільного віку, 2 групи для дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

     Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації в дошкільні начальні заклади на сайті Дніпропетровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини.

   Упродовж 2015/2016 навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально. Орієнтуючись на основні Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

І. Активізувати роботу над І (підготовчим) етапом нової обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

ІІ. Продовжувати роботу з патріотичного та екологічного виховання дошкільників.

ІІІ. Вдосконалювати комунікативну функцію мовлення дитини шляхом використання різних видів діяльності дітей.

ІV. Формувати основи здорового способу життя у тісній взаємодії між дітьми, педагогами та батьками вихованців.

    Вирішення поставлених задач в дошкільному закладі здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками. Навчально-виховна робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу.

   Організація освітнього процесу в закладі в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно- методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році» й спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Навчально-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій).

   На основі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, згідно методичного листа МОН України від 20.05.2015 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році», обраної освітньої програми, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2015 – 2016 навчальному році значна увага приділялась таким змістовим напрямам:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

- комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників.

    Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

       В минулому році проведені 4 педагогічні ради:

 • «Пріоритетні напрями роботи ДНЗ щодо підвищення якості освіти , забезпечення її інноваційного розвитку» (вересень);
 • «Виховання Людини – Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості» (листопад);
 • «Комунікативно-мовленнєва діяльність на засадах дитиноцентризма» (лютий);
 • «На порозі школи: співпраця з батьками». 

     Також було проведено семінари та тренінги:

 • психолого – педагогічний семінар з проблеми соціалізації особистості «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості» (жовтень),

     семінари – практикуми:

 • для педагогів «Уроки доброти» (грудень), для батьків за участю дітей «Щоб зростали діти працьовиті» (березень),
 • для працівників «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною» (березень),
 • семінар для педагогів з елементами тренінгу «Розвиваємо здібності кожної дитини» (квітень),
 • тренінг для вихователів «Удосконалюємо дикцію та техніку мовлення».

    Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ДНЗ, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою проводились тричі на рік.

       Колективні перегляди відбулися:

Ø в жовтні: педагогічний фестиваль «Форми організації роботи з патріотичного виховання»,

Ø в листопаді «Сонечко мандрує Україною»,

Ø в січні: комплексні підсумкові заняття з пріоритетом комунікативно – мовленнєвого розвитку,

Ø  в квітні: «Використання інноваційних технологій в роботі з дітьми на заняттях та в повсякденному житті» із запрошенням батьків дітей ДНЗ та батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, «Виховання екологічної культури в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку», «Креативний розвиток дошкільнят під час проведення свят і розваг».

      Протягом року проведено консультації:

 • «Як пом’якшити процес адаптації дітей до умов ДНЗ».
 • «Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку».
 • «Напрями роботи ДНЗ за оновленим Базовим компонентом – державним стандартом».
 • «Взаємовідвідування – ефективний засіб роботи в системі наставництва».
 • «На порозі школи. Співпраця з батьками».
 • «Безпека під час Новорічних свят».
 • «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів».
 • «Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо змалку)».
 • «Сім’я – перша школа морального зростання».
 • «Дошкільнятам про світ природи».
 • «Права дитини: розуміти та дотримуватися».
 • «Як створити партнерську взаємодію з дітьми».
 • «Інформаційно – комунікаційні технології в роботі з дошкільниками.
 • «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку».
 • «Використання елементів ТВРЗ в розвитку креативних здібностей дітей».
 • «Родинні джерела духовності».
 • «Патріотичне виховання».

    Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі Макаревич А.В., Стеблян Т.Ю., Долінська Г.В., Теслюк С.В., Рябичева Л. М. , Валах О.В., музичний керівник Шокот Г.М., керівник гуртка Якушкіна С.О.

    Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2015/2016 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах:

 • 23.09.2015 року - «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2015/2016 навчальний рік.
 • 30.05.2016 року - «Підвищення якості освітньо-виховної роботи з дошкільниками».
 • 15.06.2016 року - «Звіт роботи колективу ДНЗ».

     Також відбулося 6 засідань батьківського всеобучу: «Небайдужі батьки»:

 • «Знай свої права дитина», (жовтень).
 • «Здорова дитина - щаслива країна» (листопад).
 • «Криза розвитку - це добре чи погано?» (грудень).
 • «Праця – це творчість» (лютий)
 • «Хочу все знати» (березень).
 • «Ось на рік ми підросли» (квітень).

      Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень).
 • «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей» (грудень).
 • Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації навчально-виховної роботи в ДНЗ» (лютий).
 • «Підготовка до літнього оздоровчого періоду» (травень).

     Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2015/2016 навчальному році курси перепідготовки пройшли 3 педагоги.

     Були атестовані 4 педагоги: вихователю: Стеблян Т.Ю. підтверджено 9 тарифний розряд, Гуделайтіс І.В. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Теслюк С.В. - присвоєно 9 тарифний розряд, музичному керівнику Шокот Г.М.  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Результативно працювали протягом року вихователі старших груп. Відкриті заняття, проведені у рамках батьківських зборів, присвячених питанню підготовки дітей до навчання у школі, були високо оцінені вчителями початкових класів СЗОШ № 76, яких було запрошено для участі у зборах. Треба звернути увагу на планування рухової активності дітей упродовж дня в усіх групах та проблему спілкування дітей українською мовою у побуті.

        Дні відчинених дверей відбулися у вересні та квітні.

       В 2015-2016 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей — комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

   Педагоги дошкільного закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів.

    У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу з цього питання.

    В листопаді 2015 року та в квітні 2016 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини. В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності в достатньому обсязі. Дуже вдало з цього приводу проведена розвага на тему «Щоб з тобою не трапилось біди, будь обережним, малюк, ти завжди!» за участю всіх дітей ДНЗ. Музичний керівник Шокот Г.М. та всі вихователі проявили свою творчість при проведенні цього заходу, а у підготовці приймали участь майже всі працівники ДНЗ та батьки вихованців. Двічі на рік дуже вдало проведені «Тижні безпеки дорожнього руху».

      Діти дошкільного навчального закладу і морально, і фізично, і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування.

      Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, в дошкільному навчальному заклад створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна проводить заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

    Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив ДНЗ намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів, удосконаленням методичної служби в справі допомоги вихователям в здійсненні поставлених завдань.

      В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками дошкільного закладу, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

       Діти йдуть в дитячий садок охоче, із задоволенням, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

    Заслуговує уваги те, що в дошкільному навчальному закладі створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах.

    Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

    Для профілактики гострих респіраторних, кишково-шлункових захворювань, грипу, отруєнь, запобігання дитячого травматизму та підвищення рівня знань дорослих з даного питання було проведено курс лекцій професора, доктора медичних наук Дніпропетровської медичної академії Ільченко Світлани Іванівни.

   У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований в Жовтневій профспілковій організації працівників освіти і науки у м. Дніпропетровську. Зобов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

     Значно поліпшено забезпечення дошкільного навчального закладу обладнанням завдяки внескам від депутата Дніпропетровської міської ради Дзяка Г.В. придбано: стілець дитячий – 120 шт., полиця для взуття – 1 шт., стіл письмовий – 3 шт., шафа комбінована музичну залу та на пральню – 3 шт., комод – 4 шт., шафа-пенал – 1 шт., стіл на хром опорах, дзеркало навісне – 2 шт., спортивний куточок – 2 шт., тумба – 1 шт., надбудова на комод – 1 шт., полиця для шафи комбінованої – 2 шт., полиця для пенала – 2 шт., ящик висувний для стола – 4 шт., полиця для тумби – 2 шт., промисловий холодильник, лави для тіньового навісу - 24 шт., дитячий столик «Ромашка» – 5 шт., дитяча лава «Ведмедик» - 2 шт., металопластикові вироби (вікна) – 2 шт., промисловий холодильник - 1 шт., будинки-альтанки 6 шт.

        В покращенні матеріально-технічної бази перші і головні помічники – це батьки наших вихованців. Протягом навчального року було отримано благодійну (добровільну) допомогу від батьків щодо покращення та укріплення матеріально-технічної бази груп та ДНЗ. Зроблено капітальний ремонт в спальній кімнаті групи «Чомусики» с заміною системи опалювання. Замінено старе дерев’яне вікно на нове металопластикове в групі «Веселка». Придбано: лампи розжарювання та лампи рефлекторні, миючи та пральні засоби на харчоблок, побутові приміщення закладу, дезінфікуючий засіб «Медікарін», насіння трави, шланг для поливу, котушка для шлангу, костюми для свят: «Вовк», «Лиса», «Їжачок», «Морква», «Ріпа», «Помідор», «Кабак», «Горох», «Кабачок», «Огірок», «Буряк», «Хмаринка», «Мураха», «Коник», «Жук - весельчак», «Комарик», «Моряки» - 12 шт., «Поварята» - 8 шт., «Пінгвін» - 6 шт., «Ведмідь» – 2 шт., карнавальні парики для свят 2 шт., тканина та фурнітура для оформлення зали для свят, одяг на харчоблок, постільна білизні 2 комплекти, розвивальні тунелі в спортивну залу – 2 шт., мати гімнастичні – 2 шт., новорічні прикраси, новорічна електрогірлянда-штора – 4 шт., посуд на харчоблок: каструлі з нержавіючої сталі 13 л. – 2 шт., 2 – л. -1 шт., контейнер харчовий, товкучка, ніж кухонний, канцтовари, медичні журнали, методична література, підписка періодичних видань, чорнила Epson, чорнила COLOR WAY, профілактика та установка абсорбера на МФУ Epson, ремонт швацького обладнання, шланг для подання води на харчоблок, списання акордеону, скла, ремонт нержавіючих каструль, прання килимового покриття, замки, бахали, охорона (щомісячно), плити утеплення, піна-клей, заміна освітлення на харчоблоці, демонтаж бетонних опор – 8 шт. та інші дрібні речі.

       Кожен навчальний рік в дошкільному закладі проводиться косметичний ремонт всіх приміщень (групові кімнати, харчоблок, сходи). В цілому всі приміщення у задовільному стані.

     Систематично проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони доводяться до естетичного вигляду: обладнання ремонтується, фарбується та доповнюється, висаджені кущі та квіти, посіяно травичку, частково пофарбовано фасад будівлі та все ігрове обладнання.

     Батьки нам завжди допомагають, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

      Під постійним контролем райвиконкому знаходяться діти-сироти, діти учасників АТО, діти - чорнобильці та діти з малозабезпечених сімей, за рішенням райвиконкому ці діти забезпечені безкоштовним харчуванням  в дошкільному закладі.

    Ми завжди раді бачити батьків в дитячому садочку, запрошуємо їх на дні відкритих дверей, свята, колективні перегляди, в разі потреби, - на засідання батьківського комітету, вирішуємо разом всі необхідні питання, активно співпрацюємо на благо наших дітей.

      Протягом 2015-2016н.р. відбувалися звернення громадян з питань влаштування дітей до навчального закладу, скарги з приводу діяльності ДНЗ відсутні.

     Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу, можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

 

Завідувач ДНЗ № 288                                                А.В. Бура