Соборний район. ДНЗ № 288
 


Нормативні документи

 

Нормативна база КЗДО                                                                                   Перелік нормативно-правового забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу:

Лист МОН України від 30 липня 2020 року № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»

 

Витяг з Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України":

29. У Законі України "Про дошкільну освіту"(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №  49, ст.  259; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) абзаци перший та другий частини шостої статті 16 замінити одним абзацом такого змісту:

"6. Реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності (крім закладів, визначених у частині четвертій цієї статті) здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної форми власності - за рішенням засновника (засновників)".

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим і третім;

2) частину п’яту статті 35 викласти у такій редакції:

"5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".

 

Відомчі документи про діяльність ДНЗ