Соборний район. ДНЗ № 288
 


Фінансова діяльність

 

Комунальний заклад освіти

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 288"

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

17.12.2020                                         м. Дніпро                                  № 63-01 о/д

 

Про дотримання чинного законодавства

у сфері отримання, використання та

обліку благодійних (добровільних) внесків від

юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 №178, рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 №65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 11.09.2020 № 17 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», з метою утвердження відкритого державно-громадського управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу, підпорядкованого управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у навчальному закладі батьківські збори, на яких довести інформацію щодо наданих Міністерством освіти та науки України Методичних рекомендацій з питань організації діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах (лист від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 2. Забезпечити неухильне дотримання всіма учасниками освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних і фізичних осіб;
 3. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу на сформованих відкритих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті закладу у розділі «Фінансова діяльність»):
 • кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
 • документів відкритого доступу, визначеним ст.30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.
 1. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації.
 2. Організувати формування учасниками освітнього процесу спільних підходів до співфінансування закладу на безготівковій основі створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу.
 3. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу, залученням і використанням коштів закладу, виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти.
 4. Провести в закладі нараду з працівниками:
 • прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;
 • оприлюднювати на інформаційних стендах груп, сайті інформації про надходження та використання благодійних та спонсорських внесків;
 1. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю.
 2. Взяти на особистий контроль якість роботи інвентаризаційної комісії навчального закладу щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальним закладом як благодійна допомога
 3. Видати відповідний наказ по закладу освіти, та ознайомити з його змістом працівників під особистий підпис; наказ розмістити на офіційному вебсайті закладу у розділі «Фінансова діяльність» не пізніше, ніж десять днів з його затвердження.
 1. До 22 грудня ознайомити з змістом наказу працівників під особистий підпис.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

          Завідувач КЗО «ДНЗ №288» ДМР                                                        А.В. Бура

 

 

місяць

Використання бюджетних коштів загального фонду

Отримано товарно-матеріальних цінностей (дарунки та гранти)

Виконано робіт батьками та працівниками закладу Примітки

сума,

грн.

Предмет закупівлі або види робіт

сума,

грн.

Найменування

товару

серпень

2020р.
 

 

 

2506,00

матеріали для заміни труб у підвалі

дрібні витрати  75 грн.

вересень

2020р.

    800,00 ремонт пральної машини матеріали для ремонту пральні 595,2 грн.

жовтень

2020р.

        матеріали зля заміни електромережі 2997,79 грн.
        будівельні матеріали 86,5 грн.
листопад 2020р.         будівельні матеріали 183,74 грн.
        дрібні витрати 85,6 грн.

грудень

2020р.

        дрібні витрати 277,9 грн.
        методичний посібник 200 грн.
січень 2021р.         дрібні витрати

75,58 грн.

        методичний посібник 82,98 грн.

лютий

2021р.

        журнал робочого часу працівників 210 грн.
        журнал щоденного відвідування дітей (6 шт.) 270 грн.

березень

2021р.

        чорнила Epson 202,9 грн.
        дрібні витрати 85,3 грн.

квітень

2021р.

        аптечка медична 170 грн.
        сайт "Образовательный портал" 180 грн.