Соборний район. ДНЗ № 288
 


Правила прийому

 

Щодо прийому дітей до

дошкільних навчальних закладів

 

Відповідно до пункту 6  Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Пункт 12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

ОТЖЕ, відповідно до нормативних документів

ПРИЙМАТИ    та     ВІДРАХОВУВАТИ

дітей з ДНЗ тільки за згодою та підписом

ОБОХ   БАТЬКІВ.

 

 

 

 

      Згідно наказу Міністерства освіти та науки України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції  з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» та витягу з розділу ІІІ «Попередження інфекційних та вірусних захворювань»…ДІТИ, ЯКІ НЕ ВІДВІДУВАЛИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОНАД ТРИ ДНІ, ПРИЙМАЮТЬСЯ В ЗАКЛАД МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ ЗА ДОВІДКОЮ ЛІКАРЯ…

    Згідно листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2014р. № 1/9-500/№0.01.16/28103 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» доводимо до відома, що згідно з Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27)… З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, ПОЛІОМІЄЛІТ, ДИФТЕРІЮ, КАКЛЮШ, ПРАВЕЦЬ ТА КІР В УКРАЇНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ.

ДІТЯМ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ ЗГІДНО З КАЛЕНДАРЕМ ЩЕПЛЕНЬ, ВІДВІДУВАННЯ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ…