Соборний район. ДНЗ № 288
 Звіти керівника

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 288» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

в 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Відповідно до статті Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178, листа Міністерства освіти і науки України про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю від 20 квітня 2005р. № 1/9-189, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Дошкільний заклад знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 115 місць, але станом на 15 червня 2017 року дитячий садок відвідує 151 дитина. Кількість груп – 6: 1 група для дітей раннього віку, 2 групи для дітей молодшого дошкільного віку, 1 група для дітей середнього дошкільного віку, 2 групи для дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації в дошкільні начальні заклади на сайті Дніпровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини.

Упродовж 2016/2017 навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально. Орієнтуючись на основні Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

І. Продовжувати роботу над новою обласною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», ІІ етап (організаційно-моделюючий).

ІІ. Удосконалювати роботу з національно-патріотичного та екологічного виховання дошкільників.

ІІІ. Активізувати економічне та музичне виховання дошкільнят.

ІV. Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми у тісній співпраці з батьками вихованців.

Вирішення поставлених задач в дошкільному закладі здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками. Навчально-виховна робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу.

Організація освітнього процесу в закладі в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 – 2017 навчальному році» й спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Навчально-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій).

На основі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, згідно методичного листа МОН України від 16.06.2016 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 – 2017 навчальному році», обраної освітньої програми, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2016 – 2017 навчальному році пріоритети, проголошені в 2015 – 2016 навчальному році зберігались актуальними з метою налагодження в дошкільному закладі послідовних систем роботи, спрямованих на їх реалізацію, і значна увага приділялась таким ключовим пріоритетам змістового наповнення освітнього процесу:

- національно - патріотичне виховання;

- економічне виховання;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- музичне виховання;

а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

В минулому році проведені 4 педагогічні ради:

 • «Організація освітньо-виховної роботи ДНЗ у новому навчальному році, спрямована на зазначені державні пріоритети сьогодення» (вересень),
 • «Національно-патріотичне виховання – один з ключових пріоритетів змістового наповнення освітнього простору» (листопад),
 • «Формування у вихованців навичок спілкування згідно ІІ етапу нової обласної науково-методичної проблеми» (лютий),
 • «Ефективність підготовки дітей до школи у співпраці з батьками» (травень)

Також було проведено семінари та тренінги:

Семінари:

 • Семінар – практикум для вихователів: «Роль педколективу в захисті прав та гідності дітей» (жовтень),
 • Семінар – практикум для педагогів: «Уроки доброти» (грудень),
 • Семінар-практикум для батьків за участю дітей: «Щоб зростали діти працьовиті» (березень),
 • Семінар для педагогів з елементами тренінгу: «Розвиваємо здібності кожної дитини» (квітень),
 • Семінар-практикум: «Пісочниця-наш світ, а іграшки в ній – люди» (червень),
 • тренінг для вихователів «Удосконалюємо дикцію та техніку мовлення».

Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ДНЗ, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, проводились тричі на рік.

Колективні перегляди відбулися:

 • в жовтні: «Форми організації роботи з патріотичного виховання»,
 • в листопаді: «Креативний розвиток дошкільнят під час проведення свят та розваг»,
 • «Підсумкові заняття в усіх групах (використання інноваційних технологій, виховання екологічної культури, економічного виховання» (квітень - травень).

Протягом року проведено консультації:

 • «Організація роботи в ДНЗ у світі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та листа МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» (вересень),
 • «Рекомендації щодо діагностичних обстежень дітей в різних вікових групах»(вересень),
 • «Створення розвивального середовища в ДНЗ» (вересень),
 • «Як пом’якшити процес адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу» (вересень),
 • «Організація. роботи ДНЗ у світі рекомендацій МОН»,
 • «Організація. роботи ДНЗ у світі рекомендацій МОН»,
 • «Національно – патріотичне виховання дітей дошкільного віку» (жовтень),
 • «Плекаємо патріотів» (жовтень),
 • «Дитина і дорожній рух» (листопад),
 • «Взаємовідвідування - ефективний засіб роботи в системі наставництва» (грудень),
 • «Безпека під час Новорічних свят» (грудень),
 • «На порозі школи. Співпраця з батьками» (грудень),
 • «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів» (січень),
 • «Батьки на канікулах з дітьми» (січень),
 • «Зима розважає і навчає (рекомендації до зимових прогулянок з урахуванням безпеки життєдіяльності дітей)» (січень),
 • «Не натаскувати, а розвивати» (до школи готуємо змалку) (січень),
 • «Сім’я-перша школа морального зростання» (січень),
 • «Комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільнят» (лютий),
 • «Права дитини: розуміти та дотримуватися» (лютий),
 • «Використання народної казки в музичному вихованні дошкільників»,
 • «Виховуємо любов до матері» (березень),
 • «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку» (вдосконалення теоретичних знань педагогів про методику проведення діагностики) (березень),
 • Співбесіда - консультація: «ІКТ в роботі з дошкільниками» (березень),
 • «Методичні поради з основ безпеки життєдіяльності» (квітень),
 • «Використання елементів ТРВЗ в розвитку креативних здібностей дошкільників» (квітень),
 • «Родинні джерела духовності» (травень),
 • «Анімалотерапія – оздоровлення і психологічна допомога дитині» (червень),
 • «Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми влітку» (червень),
 • «Пісочна терапія – засіб зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини» (липень),
 • «Система організації безпеки життєдіяльності дітей та цивільного захисту в ДНЗ» (липень),
 • «Взаємодія з батьками у здійсненні навчально-виховного процесу» (серпень).

Круглі столи:

 • «Це цікаво знати» (грудень),
 • «Сюжетно – рольова гра –школа моралі для дитини дошкільного віку» (січень),
 • «Оздоровчу ідеологію в життя малят» (липень),
 • «Духовний потенціал дитини» (серпень).

Дискусія: «Особистість дитини за Базовим компонентом та програмою «Дитина в дошкільні роки» (липень).

Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли майже всі педагогічні працівники.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2016/2017 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах:

загальні батьківські збори:

 • «Ключові пріоритети освітньо-виховної роботи з дітьми в новому навчальному році» (вересень),
 • «Забезпечення єдиних стартових можливостей вступу до школи. Звіт роботи за рік» (травень),
 • «Звіт роботи колективу ДНЗ» (червень);

групові батьківські збори:

 • «Організація освітнього процесу в групах»,
 • «Звіт про результати навчально-виховної роботи. Літнє оздоровлення».

Дні відчинених дверей для батьків: (вересень), «Новорічний серпантин» (грудень), «Комплексні підсумкові заняття із запрошенням батьків дітей ДНЗ та батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою» (січень), підсумкові заняття в усіх групах (квітень)

Педагогічний міст для педагогів та батьків: «Виховання патріотів засобами народознавства» (жовтень).

Також відбулося 6 засідань батьківського всеобучу: «Небайдужі батьки»:

 • «Знай свої права, дитина!», (жовтень);
 • «Здорова дитина – щаслива країна!» (листопад);
 • «Криза розвитку – це добре чи погано?» (грудень);
 • «Праця – це творчість» (лютий);
 • «Хочу все знати» (березень);
 • «Ось на рік ми підросли» (квітень).

Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень),
 • «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей» (грудень),
 • Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації навчально-виховної роботи в ДНЗ» (лютий),
 • «Підготовка до літнього оздоровчого періоду» (травень).

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2016/2017 навчальному році пройшли курси перепідготовки та були атестовані 2 педагогів.

Результативно працювали протягом року вихователі старших груп. Відкриті заняття, проведені у рамках батьківських зборів, присвячених питанню підготовки дітей до навчання у школі, були високо оцінені вчителями початкових класів. Треба звернути увагу на планування рухової активності дітей упродовж дня в усіх групах та проблему спілкування дітей українською мовою у побуті.

В 2016-2017 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей — комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

Педагоги дошкільного навчального закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів.

У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу з цього питання.

В листопаді 2016 року та в квітні 2017 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини». В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності в достатньому обсязі. Дуже вдало з цього приводу проведена розвага на тему «Школа гарних пожежників та пішоходів» за участю всіх дітей ДНЗ. Музичний керівник Шокот Г.М. та всі вихователі проявили свою творчість при проведенні цього заходу, а у підготовці приймали участь майже всі працівники ДНЗ та батьки вихованців. Двічі на рік дуже вдало проведені «Тижні безпеки дорожнього руху».

Діти дошкільного навчального закладу і морально, і фізично, і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування.

Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні в дошкільному навчальному закладі створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна проводить заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив ДНЗ намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів, удосконаленням методичної служби в справі допомоги вихователям в здійсненні поставлених завдань.

В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками дошкільного закладу, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

Діти йдуть в дитячий садок охоче, із задоволенням, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

Заслуговує уваги те, що в дошкільному навчальному закладі створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах.

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Для профілактики гострих респіраторних, кишково-шлункових захворювань, грипу, отруєнь, запобігання дитячого травматизму та підвищення рівня знань дорослих з даного питання було проведено курс лекцій професора, доктора медичних наук Дніпровської медичної академії Ільченко Світлани Іванівни.

У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір. Зобов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

Цього року значний внесок в покращення та укріплення матеріально-технічної бази закладу було внесено Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зроблено капітальний ремонт харчоблоку та придбано 2 холодильники «Атлант», тример.

Завдяки внескам депутатів: депутата Дніпровської міської ради Глядчишина Г.В. проведено поточний ремонт покрівлі та заміна дерев’яної підлоги в 6 павільйонах, депутата Соборної районної у м. Дніпрі ради Гаркуші В.А. придбано холодильник «Атлант» та зроблено поточний ремонт каналізації в підвальному приміщенні закладу, також була отримана допомога від групи «Приватбанк» - придбано: стіл промисловий – 2шт., візок сервірувальний.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки. В покращенні матеріально-технічної бази перші і головні помічники – це батьки наших вихованців.

Цього навчального року було отримано благодійну (добровільну) допомогу від батьків щодо покращення та укріплення матеріально-технічної бази груп та ДНЗ: зроблено капітальний ремонт санвузла в туалетній кімнаті групи «Капітошки», завдяки батькам придбано: лампи розжарювання та лампи рефлекторні, миючи та пральні засоби на харчоблок, побутові приміщення закладу, миючи засоби та продукція «ЛізофармМедікал», насіння трави, костюми для свят: костюм «Мухомор», костюм «Цукерка» - 12 шт., тканина та фурнітура для оформлення зали для свят, спецодяг для помічників вихователів 6 груп – 12шт., постільна білизна: підковдра - 48шт., простирадло - 48шт., наволочка - 48шт., посуд на харчоблок: каструля – 3 шт., поличка, контейнер харчовий - 2шт, щітка, гастроємкість - 6 шт., стільці на харчоблок 4 шт., швабра для вікон, дозатор рідкого мила - 10 шт., праска PHILIPS, жалюзі на харчоблок та кабінет завідувача, москітна сітка на двері в харчоблок, канцтовари, медичні журнали, методична література, підписка періодичних видань, чорнила Epson, чорнила COLOR WAY, профілактика та установка адсорбера на МФУ Epson, ремонт швацького обладнання, шланг для подання води на харчоблок, фарба емаль ПФ-115 К – різнокольорова, подовжувач на ялинку, ремонт холодильника «Samsung», метрологічна повірка лічильника води, опломбування лічильника води, прання килимового покриття, замки, метизи, охорона (щомісяця) та інші дрібні речі.

Одним з основних завдань, яке колектив поставив перед собою на наступний рік, є розширення участі родини у діяльності дошкільного закладу, розвиток творчих здібностей дитини, підготовка її до школи як всебічно розвиненої особистості.

Кожен навчальний рік в дошкільному навчальному закладі проводиться косметичний ремонт всіх приміщень (групові кімнати, харчоблок, сходи). В цілому всі приміщення у задовільному стані.

Систематично проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони доводяться до естетичного вигляду: обладнання ремонтується, фарбується та доповнюється, висаджені дерева, кущі та квіти, посіяно травичку, частково пофарбовано фасад будівлі та все ігрове обладнання.

Батьки нам завжди допомагають, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

Під постійним контролем знаходяться діти-сироти, діти учасників АТО, діти - чорнобильці та діти з малозабезпечених сімей, за рішенням райвиконкому ці діти забезпечені безкоштовним харчуванням  в дошкільному закладі.

Ми завжди раді бачити батьків в дитячому садочку, запрошуємо їх на дні відчинених дверей, свята, колективні перегляди, в разі потреби, - на засідання батьківського комітету, вирішуємо разом всі необхідні питання, активно співпрацюємо на благо наших дітей.

Діяльність закладу відбувається у сформованому, збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу, можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

 

Завідувач ДНЗ № 288                                                А.В. Бура

 

     А в минулому році батьками було вирішено допомогти дошкільному навчальному закладу зробити капітальний ремонт в туалетній кімнаті групи дітей раннього віку. Подивіться на результати цієї допомоги! Щиро дякуємо всім, хто допоміг зробити життя дітей в ДНЗ комфортніше!

 

 

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 288»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

в 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

м. Дніпропетровськ

 

     На виконання ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55, наказу відділу освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради від 17.05.2016р. №124 «Про звітування керівників навчальних закладів району» з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

     Дошкільний заклад знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 115 місць, але станом на 15 червня 2016 року дитячий садок відвідує 132 дитини. Кількість груп – 6: 1 група для дітей раннього віку, 1 група для дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи для дітей середнього дошкільного віку, 2 групи для дітей старшого дошкільного віку. Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

     Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації в дошкільні начальні заклади на сайті Дніпропетровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини.

   Упродовж 2015/2016 навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально. Орієнтуючись на основні Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

І. Активізувати роботу над І (підготовчим) етапом нової обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

ІІ. Продовжувати роботу з патріотичного та екологічного виховання дошкільників.

ІІІ. Вдосконалювати комунікативну функцію мовлення дитини шляхом використання різних видів діяльності дітей.

ІV. Формувати основи здорового способу життя у тісній взаємодії між дітьми, педагогами та батьками вихованців.

    Вирішення поставлених задач в дошкільному закладі здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками. Навчально-виховна робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу.

   Організація освітнього процесу в закладі в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно- методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році» й спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Навчально-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій).

   На основі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, згідно методичного листа МОН України від 20.05.2015 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році», обраної освітньої програми, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2015 – 2016 навчальному році значна увага приділялась таким змістовим напрямам:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

- комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників.

    Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

       В минулому році проведені 4 педагогічні ради:

 • «Пріоритетні напрями роботи ДНЗ щодо підвищення якості освіти , забезпечення її інноваційного розвитку» (вересень);
 • «Виховання Людини – Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості» (листопад);
 • «Комунікативно-мовленнєва діяльність на засадах дитиноцентризма» (лютий);
 • «На порозі школи: співпраця з батьками». 

     Також було проведено семінари та тренінги:

 • психолого – педагогічний семінар з проблеми соціалізації особистості «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості» (жовтень),

     семінари – практикуми:

 • для педагогів «Уроки доброти» (грудень), для батьків за участю дітей «Щоб зростали діти працьовиті» (березень),
 • для працівників «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною» (березень),
 • семінар для педагогів з елементами тренінгу «Розвиваємо здібності кожної дитини» (квітень),
 • тренінг для вихователів «Удосконалюємо дикцію та техніку мовлення».

    Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ДНЗ, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою проводились тричі на рік.

       Колективні перегляди відбулися:

Ø в жовтні: педагогічний фестиваль «Форми організації роботи з патріотичного виховання»,

Ø в листопаді «Сонечко мандрує Україною»,

Ø в січні: комплексні підсумкові заняття з пріоритетом комунікативно – мовленнєвого розвитку,

Ø  в квітні: «Використання інноваційних технологій в роботі з дітьми на заняттях та в повсякденному житті» із запрошенням батьків дітей ДНЗ та батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, «Виховання екологічної культури в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку», «Креативний розвиток дошкільнят під час проведення свят і розваг».

      Протягом року проведено консультації:

 • «Як пом’якшити процес адаптації дітей до умов ДНЗ».
 • «Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку».
 • «Напрями роботи ДНЗ за оновленим Базовим компонентом – державним стандартом».
 • «Взаємовідвідування – ефективний засіб роботи в системі наставництва».
 • «На порозі школи. Співпраця з батьками».
 • «Безпека під час Новорічних свят».
 • «Поради – пам’ятки з організації відкритих заходів».
 • «Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо змалку)».
 • «Сім’я – перша школа морального зростання».
 • «Дошкільнятам про світ природи».
 • «Права дитини: розуміти та дотримуватися».
 • «Як створити партнерську взаємодію з дітьми».
 • «Інформаційно – комунікаційні технології в роботі з дошкільниками.
 • «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку».
 • «Використання елементів ТВРЗ в розвитку креативних здібностей дітей».
 • «Родинні джерела духовності».
 • «Патріотичне виховання».

    Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі Макаревич А.В., Стеблян Т.Ю., Долінська Г.В., Теслюк С.В., Рябичева Л. М. , Валах О.В., музичний керівник Шокот Г.М., керівник гуртка Якушкіна С.О.

    Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2015/2016 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах:

 • 23.09.2015 року - «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2015/2016 навчальний рік.
 • 30.05.2016 року - «Підвищення якості освітньо-виховної роботи з дошкільниками».
 • 15.06.2016 року - «Звіт роботи колективу ДНЗ».

     Також відбулося 6 засідань батьківського всеобучу: «Небайдужі батьки»:

 • «Знай свої права дитина», (жовтень).
 • «Здорова дитина - щаслива країна» (листопад).
 • «Криза розвитку - це добре чи погано?» (грудень).
 • «Праця – це творчість» (лютий)
 • «Хочу все знати» (березень).
 • «Ось на рік ми підросли» (квітень).

      Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень).
 • «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей» (грудень).
 • Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації навчально-виховної роботи в ДНЗ» (лютий).
 • «Підготовка до літнього оздоровчого періоду» (травень).

     Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2015/2016 навчальному році курси перепідготовки пройшли 3 педагоги.

     Були атестовані 4 педагоги: вихователю: Стеблян Т.Ю. підтверджено 9 тарифний розряд, Гуделайтіс І.В. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Теслюк С.В. - присвоєно 9 тарифний розряд, музичному керівнику Шокот Г.М.  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Результативно працювали протягом року вихователі старших груп. Відкриті заняття, проведені у рамках батьківських зборів, присвячених питанню підготовки дітей до навчання у школі, були високо оцінені вчителями початкових класів СЗОШ № 76, яких було запрошено для участі у зборах. Треба звернути увагу на планування рухової активності дітей упродовж дня в усіх групах та проблему спілкування дітей українською мовою у побуті.

        Дні відчинених дверей відбулися у вересні та квітні.

       В 2015-2016 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей — комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

   Педагоги дошкільного закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів.

    У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу з цього питання.

    В листопаді 2015 року та в квітні 2016 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини. В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності в достатньому обсязі. Дуже вдало з цього приводу проведена розвага на тему «Щоб з тобою не трапилось біди, будь обережним, малюк, ти завжди!» за участю всіх дітей ДНЗ. Музичний керівник Шокот Г.М. та всі вихователі проявили свою творчість при проведенні цього заходу, а у підготовці приймали участь майже всі працівники ДНЗ та батьки вихованців. Двічі на рік дуже вдало проведені «Тижні безпеки дорожнього руху».

      Діти дошкільного навчального закладу і морально, і фізично, і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування.

      Згідно варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, в дошкільному навчальному заклад створений і ефективно працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка Якушкіна Світлана Олександрівна проводить заняття на високому рівні, цікаво, в ігровій формі.

    Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив ДНЗ намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів, удосконаленням методичної служби в справі допомоги вихователям в здійсненні поставлених завдань.

      В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості як між працівниками дошкільного закладу, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

       Діти йдуть в дитячий садок охоче, із задоволенням, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

    Заслуговує уваги те, що в дошкільному навчальному закладі створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах.

    Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

    Для профілактики гострих респіраторних, кишково-шлункових захворювань, грипу, отруєнь, запобігання дитячого травматизму та підвищення рівня знань дорослих з даного питання було проведено курс лекцій професора, доктора медичних наук Дніпропетровської медичної академії Ільченко Світлани Іванівни.

   У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований в Жовтневій профспілковій організації працівників освіти і науки у м. Дніпропетровську. Зобов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

     Значно поліпшено забезпечення дошкільного навчального закладу обладнанням завдяки внескам від депутата Дніпропетровської міської ради Дзяка Г.В. придбано: стілець дитячий – 120 шт., полиця для взуття – 1 шт., стіл письмовий – 3 шт., шафа комбінована музичну залу та на пральню – 3 шт., комод – 4 шт., шафа-пенал – 1 шт., стіл на хром опорах, дзеркало навісне – 2 шт., спортивний куточок – 2 шт., тумба – 1 шт., надбудова на комод – 1 шт., полиця для шафи комбінованої – 2 шт., полиця для пенала – 2 шт., ящик висувний для стола – 4 шт., полиця для тумби – 2 шт., промисловий холодильник, лави для тіньового навісу - 24 шт., дитячий столик «Ромашка» – 5 шт., дитяча лава «Ведмедик» - 2 шт., металопластикові вироби (вікна) – 2 шт., промисловий холодильник - 1 шт., будинки-альтанки 6 шт.

        В покращенні матеріально-технічної бази перші і головні помічники – це батьки наших вихованців. Протягом навчального року було отримано благодійну (добровільну) допомогу від батьків щодо покращення та укріплення матеріально-технічної бази груп та ДНЗ. Зроблено капітальний ремонт в спальній кімнаті групи «Чомусики» с заміною системи опалювання. Замінено старе дерев’яне вікно на нове металопластикове в групі «Веселка». Придбано: лампи розжарювання та лампи рефлекторні, миючи та пральні засоби на харчоблок, побутові приміщення закладу, дезінфікуючий засіб «Медікарін», насіння трави, шланг для поливу, котушка для шлангу, костюми для свят: «Вовк», «Лиса», «Їжачок», «Морква», «Ріпа», «Помідор», «Кабак», «Горох», «Кабачок», «Огірок», «Буряк», «Хмаринка», «Мураха», «Коник», «Жук - весельчак», «Комарик», «Моряки» - 12 шт., «Поварята» - 8 шт., «Пінгвін» - 6 шт., «Ведмідь» – 2 шт., карнавальні парики для свят 2 шт., тканина та фурнітура для оформлення зали для свят, одяг на харчоблок, постільна білизні 2 комплекти, розвивальні тунелі в спортивну залу – 2 шт., мати гімнастичні – 2 шт., новорічні прикраси, новорічна електрогірлянда-штора – 4 шт., посуд на харчоблок: каструлі з нержавіючої сталі 13 л. – 2 шт., 2 – л. -1 шт., контейнер харчовий, товкучка, ніж кухонний, канцтовари, медичні журнали, методична література, підписка періодичних видань, чорнила Epson, чорнила COLOR WAY, профілактика та установка абсорбера на МФУ Epson, ремонт швацького обладнання, шланг для подання води на харчоблок, списання акордеону, скла, ремонт нержавіючих каструль, прання килимового покриття, замки, бахали, охорона (щомісячно), плити утеплення, піна-клей, заміна освітлення на харчоблоці, демонтаж бетонних опор – 8 шт. та інші дрібні речі.

       Кожен навчальний рік в дошкільному закладі проводиться косметичний ремонт всіх приміщень (групові кімнати, харчоблок, сходи). В цілому всі приміщення у задовільному стані.

     Систематично проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони доводяться до естетичного вигляду: обладнання ремонтується, фарбується та доповнюється, висаджені кущі та квіти, посіяно травичку, частково пофарбовано фасад будівлі та все ігрове обладнання.

     Батьки нам завжди допомагають, приймають активну участь в Днях довкілля, озелененні території.

      Під постійним контролем райвиконкому знаходяться діти-сироти, діти учасників АТО, діти - чорнобильці та діти з малозабезпечених сімей, за рішенням райвиконкому ці діти забезпечені безкоштовним харчуванням  в дошкільному закладі.

    Ми завжди раді бачити батьків в дитячому садочку, запрошуємо їх на дні відкритих дверей, свята, колективні перегляди, в разі потреби, - на засідання батьківського комітету, вирішуємо разом всі необхідні питання, активно співпрацюємо на благо наших дітей.

      Протягом 2015-2016н.р. відбувалися звернення громадян з питань влаштування дітей до навчального закладу, скарги з приводу діяльності ДНЗ відсутні.

     Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу, можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

 

Завідувач ДНЗ № 288                                                А.В. Бура