Соборний район. ДНЗ № 288
 


Нормативні документи

 

Нормативна база ДНЗ                                                                                   Перелік нормативно-правового забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу:
 

 

Комунальний заклад освіти

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 288"

Дніпропетровської міської ради

 

НАКАЗ

 

01.09.2015                                      ДНЗ № 288                                  № 24-02 о/д

 

Про дотримання чинного

законодавства у сфері отримання,

використання та обліку благодійних

(добровільних) внесків від

юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 квітня 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу управління освіти та науки міської ради від 25.08.2015 №342 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодій­них (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», згідно наказу відділу освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради від 31.08.2015 №208 «Про дотримання чинного законодавства у сфері отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб»

та з метою дотримання навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівникам і працівниками навчального заклад, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальному закладі Дніпропетровська.

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у навчальному закладі загальні батьківські збори, на яких довести інформацію щодо наданих Міністерством освіти та науки України Методичних рекомендацій з питань організації діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах (лист від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах».
 2. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних і фізичних осіб.
 3. Не допускати незаконного збирання коштів працівниками ДНЗ відповідного бухгалтерського обліку.
 4. Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб через централізовану бухгалтерію відділу освіти.
 5. Розглянути питання щодо створення закладом, чи батьківським комітетом ДНЗ благодійного фонду відповідно до чинного законодавства, у статуті цього фонду обумовити чіткий порядок надходження та використання коштів.
 6. Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку (банку) для зручності у разі бажання надання благодійно допомоги навчальному закладу.
 7. Взяти на особистий контроль якість роботи інвентаризаційної комісії навчального закладу щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальним закладом як благодійна допомога
 8. Провести в закладі нараду з працівниками:
 • прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;
 • оприлюднювати на інформаційних стендах груп, сайті інформації про надходження та використання благодійних та спонсорських внесків;
 • провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогів щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.
 1. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу.

Щомісяця

 1. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно до 10 червня проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю.
 2. Відповідальним за роботу сайтів постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.
 3. До 15 вересня ознайомити з змістом наказу працівників під особистий підпис. Наказ розмістити на сайті закладу.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                      А.В. Бура

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Комунальний заклад освіти

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 288"

Дніпропетровської міської ради

 

НАКАЗ

 

23.09.2015р.                                  ДНЗ № 288                                 № 28-01 о/д

 

Про дотримання норм

законодавства в ДНЗ №288

 

На виконання Конституції України (ст. 53), Закону України «Про освіту» (ст. 8,51,55), листа МОН України від 30.04.2015 №1/9-231 «Про неприпустимість примусового залучення педагогічних працівників до участі у політичних акціях», наказу управління освіти та науки міської ради від 27.08.2015 №345 «Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах освіти м. Дніпропетровська», наказу відділу освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради від 27.08.2015р. №204 «Про дотримання норм

законодавства у навчальних закладах Жовтневого району» з метою попередження залучення педагогічних працівників до участі у політичних акціях та масових заходах, в тому числі під час навчально-виховного процесу, святкові дні, з урахуванням соціально-політичної ситуації в суспільстві

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства в частині незалежності освіти від впливу політичних партій, громадських, релігійних організацій.
 2. Провести роз’яснювальну роботу з працівниками закладу з даного питання.
 3. Не допускати залучення педагогічних працівників до участі в несанкціонованих політичних акціях і масових заходах під час навчально-виховного процесу, святкові дні.
 4. Вжити заходів щодо недопущення відволікання педагогічних працівників від виконання посадових обов’язків та залучення їх до здійснення непритаманних функцій.
 5. Неухильно виконувати посадові обов’язки всім працівникам закладу.
 6. Надати рекомендації батькам вихованців на батьківських зборах та в інформаційних куточках груп про необхідність забезпечення посиленого контролю за місцем перебування дітей під час проведення у місті масових заходів.
 7. Суворо обмежувати доступ до приміщень ДНЗ осіб, які проводять агітацію або розповсюджують агітаційну літературу щодо проведення масових акцій.
 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                     А.В. Бура

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Витяг з Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України":

29. У Законі України "Про дошкільну освіту"(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №  49, ст.  259; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) абзаци перший та другий частини шостої статті 16 замінити одним абзацом такого змісту:

"6. Реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності (крім закладів, визначених у частині четвертій цієї статті) здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної форми власності - за рішенням засновника (засновників)".

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим і третім;

2) частину п’яту статті 35 викласти у такій редакції:

"5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".

 

Відомчі документи про діяльність ДНЗ